Kamervragen over aanbesteding A27 Amelisweerd – Aanbestedingsnieuws

Kamervragen over aanbesteding A27 Amelisweerd

GroenLinks heeft Kamervragen gesteld over de werkzaamheden aan de A27 bij Amelisweerd, een verdiepte tunnelbak die door een landgoed loopt. Kamerlid S.C. Kröger heeft zorgen over risico’s van het scheuren van het folie, als de weg ter plaatse verbreed wordt, en met name over de risicoverdeling tussen aannemers en overheid.

De folie is daar neergelegd door Genap, als methode om de tunnelbak droog te kunnen bouwen. De techniek is inmiddels veelvuldig toegepast.  Doel is om een kunstmatige niet-waterdoorlatende barrière te creëren om daarna de infrastructuur en kunstwerken in droge omstandigheden te kunnen bouwen.

De tunnelbak is aangelegd onder meer om het landgoed Amelisweerd te ontzien en is tot stand gekomen na groot protest van de milieubeweging in de jaren ’80.

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over
de voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering van de A27 Lunetten Rijnsweerd.
(ingezonden 6 november 2018)
1
Kunt u toelichten hoe het staat met de voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering
van de A27 Lunetten Rijnsweerd?
2
Kunt u toelichten hoe groot de technische risico’s zijn voor de verbreding van ‘de bak’ (een
onderdeel van de verdiepte ligging van de A27) in relatie tot de plastic folie en lekkage van
het grondwater, verdroging van Amelisweerd en andere gebieden in de omgeving?
3
Kunt u toelichten waarom voor deze bak is gekozen om bij de graafwerkzaamheden de folie
te naderen tot op minder dan een meter ondanks dat dit als zeer risicovol wordt gezien?
4
Kunt u inzage geven hoe de aannemers staan tegenover het plan? Zijn er
aannemers(combinaties) die dit plan zien zitten?
5
Wie is ervoor verantwoordelijk als het mis gaat: de aannemer of u? Is er een plan voor herstel
van de folie als deze beschadigd raakt? Wie is daarvoor verantwoordelijk?
6
Wat zou het herstel van de folie of een alternatieve methode voor containment kosten in tijd
en geld?
7
Zijn er lessen getrokken uit de lekkage van de veel simpelere bak bij de A4 (MiddenDelfland)
die kunnen worden betrokken bij de A27?

Kamerstukken II 2018/19, vraagnr. 2018Z20127

Zie ook: https://beeldbank.rws.nl/RuimtevoordeRivier/MediaObject/Details/Film_over_de_aanleg_van_het_verdiepte_stuk_Rijksweg_in_de_A27__Oost_van_Utrecht__door_het_Bos_van_Amelisweert_396026

 

 

Zie verder

Via tenderned zijn alle documenten van de aanbesteding te kijken.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/76862  (marktconsultatie 1 2016)

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/114133 (marktconsultatie 2 2017, bevat vooraankondiging dd 2017)

1 thought on “Kamervragen over aanbesteding A27 Amelisweerd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *