Jaarbeurspleingebouw Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Jaarbeurspleingebouw Utrecht

Jaarbeursplein. FotoL © Gemeente Utrecht.

Bruisend, markant en gezond! Deze doelstellingen maken de realisatie van het Jaarbeurspleingebouw in Utrecht één van de mooiste opgaves van Nederland. Op misschien wel de meest centrale locatie van Nederland komt namelijk een bijzonder gebouw op het Jaarbeursplein te staan. Een bruisend gebouw van de stad met een prikkelende culturele voorziening, (nacht)horeca, skybar, misschien wel een skatebaan en met daarin tegelijkertijd een groot kantoorvolume. De stad groeit, het centrum van Utrecht wordt aan de westzijde van het Centraal Station vergroot. Het Jaarbeurspleingebouw vormt in de toekomst het nieuwe baken van het vergrote centrum en zorgt in de interactie met het Jaarbeursplein voor een levendige dynamische plek. Deze locatie – mede door zijn ligging pal naast Utrecht CS – heeft haast onbegrensde potentie om van meerwaarde van de stad te kunnen zijn. Om tot zo’n bijzonder gebouw te komen is synergie tussen de programmatische onderdelen samen met de ruimtelijke kwaliteit essentieel. Utrecht ziet het Jaarbeurspleingebouw dus niet als een losse
optelsom van de geschetste ambities. Het is juist de bedoeling dat een sterk ruimtelijk en functioneel gebouwconcept het gebouw, het programma en de directe omgeving met elkaar verbindt. In Utrechtse ogen vormt de culturele voorziening hier een essentiële rol bij. In het SPvE Jaarbeurspleingebouw staan deze ambities verder uitgewerkt.

Utrecht is op zoek naar partijen die graag de uitdaging aangaan om met Utrecht op het Jaarbeursplein dè blikvanger van het vergrote Utrechtse centrum te realiseren.In deze fase van de aanbesteding is Utrecht op zoek naar consortia die willen samenwerken én kunnen luisteren. Het is ook belangrijk dat geïnteresseerde partijen in staat zijn om kansen en mogelijkheden te zien en hier op creatieve wijze mee om gaan, zodat het Jaarbeursplein en de omliggende bebouwing samen voor de gewenste
levendige invulling gaan zorgen. Tijdens de dialoogfase (planselectiefase) gaat aanbesteder hierover graag in gesprek.
Het consortium hoeft in deze partnerselectiefase van de aanbesteding nog niet compleet te zijn en mag gedurende de aanbesteding verder worden aangevuld. Belangrijk is dat partijen die eenmaal deel uitmaken van een consortium in een later stadium niet kunnen worden ingewisseld voor andere partijen. Het is dus zaak om vóór aanmelding goed stil te staan bij de opgave en hier de meest geschikte partijen voor bij elkaar te brengen.

Tijdens deze eerste fase van de aanbestedingsprocedure wil Utrecht in ieder geval weten wie de ontwikkelaar(s) is/zijn en welke toparchitect op Europees niveau deel uitmaakt van het consortium. Utrecht ziet een samenwerking van de toparchitect met een tweede jonge veelbelovende architect (voor gedefinieerd onderdeel/onderdelen) of met een Nederlands architectenbureau als een mogelijkheid.

Aan de zijde van Gemeente Utrecht staat een ambitieus team klaar dat eerder op deze wijze aanbestedingen heeft georganiseerd. Wij zoeken de verbinding met de consortia om onze wensen, eisen en bedoelingen op een zo helder mogelijke manier uit te leggen en gaan daarover tijdens de aanbestedingsprocedure met partijen in gesprek.

De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver of consortium. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor deze opdracht volgt de gemeente de concurrentiegerichte dialoog volgens de Aanbestedingswet 2012. De aanbestedingsprocedure bestaat uit een partnerselectiefase, een visiefase en een planselectiefase.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle geïnteresseerden goed geïnformeerd worden over deze aanbestedingsprocedure. Om die reden organiseert de gemeente op 24 februari 2022 een informatiebijeenkomst om de opdracht en de aanbestedings-procedure toe te lichten en te verduidelijken.
In deze informatiebijeenkomst zal het projectteam de belangrijkste aandachtspunten van de opdracht nader toelichten. Daarbij is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Ten aanzien van alle gedurende deze informatiebijeenkomst gegeven mondelinge informatie geldt dat deze voorlopig is. De informatie in de schriftelijke Nota van Inlichtingen zal leidend zijn. Indien u bij de informatiebijeenkomst aanwezig wilt zijn kunt u zich tot uiterlijk 22 februari 2022 aanmelden door een bericht via TenderNed te sturen. In dit bericht geeft u aan welke personen bij de informatiebijeenkomst aanwezig zullen zijn en wat hun e-mailadressen zijn. U ontvangt daarna een uitnodiging. Als u naar aanleiding van de informatiebijeenkomst vragen heeft, dan verzoeken wij u deze te stellen via de tab ‘vragen over de aanbesteding’ op TenderNed.

Bron: Tenderned donderdag 10 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251959/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *