IT Dienstverlening Netwerk en Cloud (2 percelen) – Dunamare Onderwijsgroep – Aanbestedingsnieuws

IT Dienstverlening Netwerk en Cloud (2 percelen) – Dunamare Onderwijsgroep

Foto: Pexels.com

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit tweeëntwintig scholen voor voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Het betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in de regio bijzondere zorg bieden aan leerlingen, zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Dunamare Onderwijsgroep. Het doel van de aanbesteding is het selecteren en contracteren van strategische partners voor Cloud & Netwerk IT dienstverlening. Met strategische partner bedoelt Dunamare een inschrijver die zich niet puur sec opstelt als leverancier, maar die een sparringpartner is voor het doorontwikkelen van de IT visie. Een partner die gevraagd en ongevraagd advies geeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau en een ‘trusted advisor’ is. Kortom: het gaat om meer dan alleen op de winkel passen. Daarbij is de partner in staat om zelfstandig samen te werken met andere Dunamare IT ketenpartners in het
realiseren van gemeenschappelijke oplossingen, onder regie van de centrale Dunamare IT organisatie. De strategische partner werkt met een vast en daadkrachtig klantteam van specialisten die in nauw contact staan met de Dunamare centrale IT-organisatie. Voor de initiële opstart wordt een implementatieplan geschreven op basis waarvan de dienst(en) en/of product(en) wordt/worden geïmplementeerd of gemigreerd.
De gevraagde diensten zijn:
• IT Beheer
• IT Monitoring
• IT Security
• IT Advies
• IT Ondersteuning
• Dienstverlening ten behoeve van projecten
• Optioneel aanbieden van trainingen & scholing gebruikers
• Optioneel detacheren van lokale IT-medewerkers

Voorwaarden voor de dienstverlening:
• Het beheer wordt op de bestaande technische infrastructuur uitgevoerd;
• Er wordt gebruik gemaakt van de bijbehorende aanwezige tools.
• Aangevuld met tooling van de opdrachtnemer(s)

De aanbesteding bestaat uit verschillende diensten, die samenhang vertonen en die bij één of meerdere partijen ondergebracht kunnen worden. Daarom heeft Dunamare gekozen voor het doen van een openbare aanbesteding met twee percelen:
De percelen voor deze aanbesteding zijn:
• Perceel 1 Netwerk;
• Perceel 2 Cloud.
Inschrijvers kunnen op een of beide percelen inschrijven.

Dunamare heeft op dit moment de diensten rondom de Cloud & Netwerk IT Dienstverlening uitbesteed. Daarnaast heeft Dunamare een centrale IT functie en een decentrale IT organisatie op de scholen. De Dunamare centrale IT functie draagt zorg voor contractmanagement, leveranciersmanagement, IT demand management, changemanagement, architectuur, projecten en afwikkeling facturatie. Daarnaast draag zij zorg voor regie op de uitbestede (basis) diensten. Zij maakt hierbij gebruik van de best practices onder andere ITIL. De Dunamare decentrale IT organisatie op de scholen draagt zorg voor werkplekondersteuning op de locaties.

Er wordt met elke gegunde partij een mantelovereenkomst met nadere overeenkomsten afgesloten voor een periode van vier jaar met tweemaal een optie tot verlenging van twee jaar.

Bron: Tenderned zaterdag 23 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268184

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *