Integrale bouwopdracht KC De Wegwijzer Zeist – Aanbestedingsnieuws

Integrale bouwopdracht KC De Wegwijzer Zeist

illustratie: pixabay.com

De aanbesteder is op zoek naar een integraal uitvoeringsteam, waarin tenminste een bouwkundig aannemer, een werktuigkundige aannemer en een elektrotechnische aannemer worden vertegenwoordigd. Eén team dat in staat is om het nieuwe KC De Wegwijzer succesvol te realiseren.

De nieuwbouw van KC De Wegwijzer zal onderdak bieden aan:
 de Christelijke basisschool De Wegwijzer (acht groepen van 4 t/m 12 jaar);
 een peuterspeelzaal (2 t/m 4 jaar), die voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verzorgt;
 een buitenschoolse opvang (BSO).
Het gebouw wordt ca. 1.275 m2 groot en wordt gebouwd aan de Willem Schmidtlaan 2 te Zeist. De nieuwbouw wordt op
dezelfde locatie gerealiseerd als de huidige school, in een rustige omgeving met lage bebouwing. De leerlingen zullen tijdens de bouw gehuisvest worden in een tijdelijke huisvesting. Het terrein is 3.430 m2 groot. Kiss&Ride vindt plaats buiten het perceel en valt buiten de kaders van dit project. Er is een kleine bestaande kelder, deze zal worden gehandhaafd en onderdeel worden van de nieuwbouw. . Het terrein wordt bouwrijp aangeleverd. De sloop valt buiten deze opdracht.

De aanbesteding vindt plaats volgens een nationale niet-openbare procedure. Een gegadigde dient ten minste te bestaan uit een bouwkundig aannemer, een werktuigkundig installateur en een elektrotechnisch installateur. Dit kan één bedrijf zijn, dat zich al dan niet beroept op de ervaring van derden, maar ook een samenwerkingsverband (combinatie van bedrijven). In ieder geval moet bij aanmelding kenbaar zijn welk bedrijf de bouwkundig aannemer, de werktuigkundig installateur en de elektrotechnisch installateur is. De gevraagde referentieprojecten dienen ook van die onderneming(en) afkomstig te zijn.
Er worden drie gegadigden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 22 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307873

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *