Integraal wijkonderhoud 6 wijken ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Integraal wijkonderhoud 6 wijken ‘s-Hertogenbosch

Markt ‘s-Hertogenbosch
Foto: Pixabay.com

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een aanbesteding geplaatst voor  het wijkonderhoud van 6 wijken, namelijk wijk Noord, Rosmalen Noord, De Groote Wielen, Rosmalen Zuid, Nuland en Vinkel, in drie percelen aan te besteden. De opdracht betreft het integrale wijkonderhoud groen en verhardingen. Waaronder begrepen moet worden het onderhoud beplanting en grasachtige vegetaties. ook behorend tot de opdracht is de onkruidbeheersing op (half)verhardingen, veegvuilbeheersing, zwerfafvalbeheersing en het legen van afvalbakken. Dit alles in de vorm van een RAW – Raamovereenkomst met toepassing van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) 2018.

Perceel 1 bestaat uit de volgende gebieden:

  • wijk Rosmalen-Noord (wijk 6)
  • wijk de Groote Wielen (wijk 7)

Perceel 2 bestaat uit de volgende gebieden:

  • wijk Rosmalen-Zuid (wijk 5)
  • wijk Nuland (wijk 13)
  • wijk Vinkel (wijk 14)

Perceel 3 bestaat uit het volgende gebied:

  • wijk Noord (wijk 9)

De percelen hebben zowel gelijke werkzaamheden, als werkzaamheden alleen voor het betreffende perceel. Deze werkzaamheden heeft men omschreven in het beschrijvend document bij de aanbesteding. Alle inschrijvers kunnen een inschrijving doen op de alle gewenste percelen. Hierbij is het echter niet mogelijk om perceel 1 en 2 beide te winnen, dan wel vanuit de wachtkamerovereenkomst gegund te krijgen. Mocht
de winnaar op beide percelen winnen, dan zal perceel 2 gegund worden aan de nummer 2 van dit perceel.

De aanbestedende dienst sluit een overeenkomst met de winnende inschrijver. Ook met de als tweede geëindigde inschrijver wordt een overeenkomst gesloten,voor één jaar. Kenmerkend voor deze tweede overeenkomst is dat hierin geen opdracht tot uitvoering is opgenomen. De inschrijver komt uitsluitend voor de opdracht in aanmerking wanneer binnen het eerste jaar de winnende inschrijver, om wat voor reden dan ook, niet in staat is om de verplichtingen in zijn overeenkomst na te komen.

De contractduur is vastgesteld op 2 jaar met 4 mogelijke verlengingen van een jaar. De totale contractduur wordt dan 6 jaar. Uit de marktconsultatie was al naar voren gekomen dat een langere contractduur dan 4 jaar gewenst was.

Bron; Tenderned 17 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178209

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *