Integraal ontwerpteam renovatie en nieuwbouw van het HMC Amsterdam. – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam renovatie en nieuwbouw van het HMC Amsterdam.

Foto: Google Streetview

Het doel van deze aanbesteding van het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is door middel van een niet-openbare Europese procedure een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer die de volledige dienstverlening rondom het integraal ontwerpteam renovatie en nieuwbouw voor opdrachtgever voor haar rekening neemt. Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is sinds 1929 een zelfstandige mbo vakschool en is de enige gespecialiseerde mbo vakschool in Nederland op het gebied van hout-, meubel- en interieuropleidingen. Het HMC is zowel in Rotterdam als Amsterdam over de afgelopen twintig jaar fors gegroeid. In Amsterdam heeft het HMC daarvoor twee panden tot zijn beschikking. Het hoofdgebouw, Arlandaweg 173, is in eigendom. Het Solarisgebouw, aan de overkant, wordt gehuurd. Uiterlijk oktober 2031 eindigt de huurovereenkomst. Daar komt bij dat het hoofdgebouw op onderdelen niet heel handig is ingericht, groot onderhoud vergt en gebruikssporen laat zien. Het HMC wil nieuwbouw voor HMC Amsterdam uiterlijk vanaf het schooljaar 2030-2031 gerealiseerd hebben. Het HMC heeft
lange tijd ingezet op een compleet nieuw pand op een nieuwe locatie in Amsterdam. Dat is tot dusver niet gelukt. Het HMC heeft derhalve besloten in te zetten op een complete verbouw en deels nieuwbouw op de locatie zelf, de Arlandaweg 173, waarbij verreweg het grootste deel van ons onderwijs doorgang blijft vinden op die locatie tijdens de (ver)bouw. In de kern gaat dit neerkomen op het volledig benutten van het huidige voorplein: daar komt nieuwbouw met vier à vijf lagen. Die nieuwbouw komt vast te zitten aan de bestaande bouw die we gaan renoveren. Zoals we nu inschatten start de bouw fysiek in het eerste kwartaal van 2027. De zoektocht naar een volledig nieuwe locatie is nog niet stopgezet. Het HMC blijft tot het einde van dit kalenderjaar op zoek naar een plot in Amsterdam dat geheel nieuw en zelfstandig ontwikkeld kan worden. De kans dat dat lukt is echter niet heel groot. De huidige omvang van de Arlandaweg 173 is 11.400 m² bvo. Het programma van het HMC is 16.000 m² bvo plus 15 tot 30 parkeerplaatsen. De geraamde bouwkosten bedragen in totaliteit €28.000.000,- excl. btw. Deze bouwkosten zijn gebaseerd op 11.000 m² bvo renovatie, 5.000 m² bvo nieuwbouw en 15-30 parkeerplaatsen.

Voor uitvoering van de opdracht kiest aanbestedende dienst ervoor om een integraal ontwerpteam uit te vragen waarin tenminste de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn:
• Architectuur;
• Constructies;
• Installatieadvies;
• Bouwfysica en akoestiek;
• Duurzaamheid
De werkzaamheden omvatten:
• Het opstellen van een Voorontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO);
• Het leveren van stukken voor benodigde vergunningen;
• Het opstellen van een technisch ontwerp / bestek (in 3 fases);
• Het opstellen van een Uitvoeringsgereed ontwerp (in 3 fases);
• Esthetische begeleiding.
Op basis van het DO wordt door HMC een aanbesteding van een bouwteam gestart voor het contracteren van een aannemer. Er is ook een rol weggelegd voor het integrale ontwerpteam in de bouwteamfase.

Deze niet-openbare Europese aanbesteding bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de gunningsfase. De selectiefase is toegankelijk voor alle geïnteresseerde ondernemingen die voldoen aan de gestelde voorwaarden. De gunningsfase is slechts toegankelijk voor de in de selectiefase op basis van de selectiecriteria geselecteerde vijf gegadigden.

Bron: Tenderned zaterdag 1 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338025

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 juni 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *