Integraal kindcentrum voor 3,6 miljoen onmogelijk in Hoogeveen – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Integraal kindcentrum voor 3,6 miljoen onmogelijk in Hoogeveen

Ook in Hoogeveen laten scholen een integraal kindcentrum bouwen waarin 2 scholen, de Krullevaar en de Goudvink, moeten worden geherhuisvest. De gebouwen verkeren volgens Dagblad van het Noorden al langer in slechte staat. Is dat wel zo? En is de herbouw wel mogelijk voor de gevraagde 3,6 miljoen? De schooldirecteur laat weten tegenover de lokale krant, dat het gereserveerde bedrag niet afdoende is.  De aanbesteding loopt nog maar de vermoedens van de directeur zijn blijkens het artikel gegrondvest in zijn marktkennis.

Dat blijkt ook uit de openbare verslaglegging van het onderwijshuisvestingsplan. “Het onderwijs geeft aan dat zekerheid voor investeringen in bepaalde schoolgebouwen en projecten absoluut noodzakelijk is. Volgens de mening van de scholen niet alleen vanwege de slechte kwaliteit van een aantal schoolgebouwen maar ook vanwege de onderwijsinhoud (o.a. passend onderwijs) en het verbeteren van de onderwijsprestaties. Het onderwijs spreekt daarbij de wens uit dat de tendens rondom vernieuwing van schoolgebouwen niet langer geregisseerd wordt door financiën maar dat de inhoudelijke noodzaak en meerwaarde voor kwalitatief goede en duurzame huisvesting leidend is.

Verderop in het investeringsprogramma staat juist, dat er 4,67 miljoen geraamd is voor het project. “In de wijk Wolfsbos worden de basisscholen Krullevaar en Goudvink in 2018 voorzien van nieuwbouw. Inclusief het investeren in een peuterspeelzaal en het aanpassen van het openbare gebied is hiervoor in 2018 € 4,67 mln. geraamd.” Het geeft wel aan dat het nog lastig is om voor 3,6 miljoen een kindcentrum op te leveren als je in de openbare stukken hebt aangegeven dat je er €4,67 miljoen voor wil uittrekken.

Zie de tender op:  https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/3b0ff7fdc603522bdea8d32be038a5c9

Bron: Integraal Huisvestingsplan IHP Hoogeveen

 

Bron: Hoogeveen/ Tenderned, 4 oktober 2017

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *