Inrichting stadhuis Vlissingen – Aanbestedingsnieuws

Inrichting stadhuis Vlissingen

Foto: Pixabay.com

Op dit moment wordt het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen, als onderdeel van het project ‘Toekomstbestendige
Huisvesting’, intern verbouwd. Het kantoorconcept verandert van een concept waar iedereen een eigen, vaste bureauwerkplek heeft, naar een concept met een diversiteit aan, niet persoonsgebonden, werkplekken. Medewerkers kiezen zelf een werkplek uit, passend bij hun persoonlijke voorkeur en het proces waar zij op dat moment aan deelnemen, de zogenaamde activiteit gerelateerde werkplekken. De verbouwing van het Stadhuis zal per september 2024 starten. Naar verwachting wordt het verbouwde gemeentehuis in het derde kwartaal 2025 opgeleverd. Tot die tijd zijn (nagenoeg) alle medewerkers gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor werkzaam. Voordat de medewerkers terugverhuizen dient het gemeentehuis (her-)ingericht te worden met nieuw meubilair. Naar kantoor komt men dan m.n. voor ontmoeting, overleg en samenwerken. Bureauwerkzaamheden vindt bij voorkeur in deze periode thuis (plaats onafhankelijk). Onze manier van werken beweegt richting het hybride werken (deels op kantoor en deels thuis/digitaal). Dit heeft effect op ons kantoorconcept en de werkpleknorm. Het huidige kantoorconcept wordt doorontwikkeld, met daarin bijvoorbeeld een andere verhouding in werkplektypen.
• De nieuwe inrichting dient het samenwerken tussen diverse afdelingen en medewerkers te vergroten
• Het flexwerken dient op deze manier gestimuleerd te worden.

De gemeente Vlissingen wenst een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. Binnen de scope valt de complete inrichting op alle verdiepingen van het Stadhuis zoals; de bureaus, vergaderstoelen, vergadertafels, bezoekersstoelen, speciaal/ los meubilair, verlichting, meubilair sfeer ruimtes en directiekamer. De opdracht bestaat uit:
– Het leveren van nieuw meubilair, inclusief:
– Het plaatsen van het meubilair in de aangewezen ruimte;
– De (eventuele) bedrijfsklare montage van het meubilair;
– Het (eventuele) instellen van het meubilair;
– Het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen;
– Het overhandigen van gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvoorschriften;
– Het verstrekken van garantie volgens de garantiebepalingen gedurende de garantieperiode (10 jaar); Service en (preventief) onderhoud van het geleverde meubilair (maximaal 10 jaar);
– Korte instructie(s) werking geleverd meubilair (via een kaartje aan het meubilair als ook een instructie video die wij op ons  intranet kunnen plaatsen)
– Het geven van nadere opdrachten voor het leveren van aanvullend meubilair tot een maximaal van de geraamde opdrachtwaarde.

Meer informatie over de opdracht vind u in het  Definitief Ontwerp zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De gemeente Vlissingen heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht.

Bron: Tenderned donderdag 13 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339359

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 juni 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *