Innoveren met waterbufferzak voor restwater hergebruik – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Innoveren met waterbufferzak voor restwater hergebruik

Op maandag 13 september startte op vliegbasis Eindhoven officieel ‘De Waterbank’. De Waterbank is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water, bedacht door het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Door vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden biedt dit initiatief een alternatief voor kleinschalig grondwatergebruik. Hierbij wordt op de vliegbasis restwater tijdelijk opgeslagen in een bovengrondse waterbufferzak van 200 m3 om het op een later moment te hergebruiken.

Het Rijksvastgoedbedrijf stelde de vliegbasis ter beschikking voor de eerste pilot om op diverse locaties in het Dommelgebied praktijkervaring op te doen.

De droogte van de afgelopen jaren heeft laten zien, dat er meestal nog wel water is, alleen is dat niet altijd daar waar het nodig is. De Waterbank is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water. Door vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden biedt dit initiatief een alternatief voor kleinschalig grondwatergebruik en voorkomt het waterverspilling. Tot eind 2022 gaat De Waterbank op 10 tot 15 pilotlocaties in het Dommelgebied praktijkervaring opdoen

Concept De Waterbank

Partij A doneert zijn wateroverschot aan partij B, die het water ontvangt en gebruikt als alternatief voor grondwater. Zo geeft de donateur zijn restwater een tweede leven en gaan beide partijen waterverspilling tegen. Dat is in de kern het idee achter De Waterbank. 

Restwater is water dat te goed is om weg te gooien. Voorbeelden zijn spoel-/koelwater, hemelwater en oppervlaktewater dat nu wordt afgevoerd of de watervoorraad die overblijft na een evenement. Op dit moment gebruiken we de oplossing om het water tijdelijk op te slaan in een bovengrondse waterbufferzak tot 200 m3 inhoud. Dat water kan op een later moment gebruikt worden (Water voor later), maar ook aan een andere partij geschonken worden. De komende maanden gaan we ook naar andere oplossingen zoeken, denk aan oplossingen in het openbaar groen in woonwijken. MTD Flexwater verzorgt de logistiek en techniek.

Bij gebruikers wordt nu gedacht aan organisaties die bij droogte grondwater in kleine hoeveelheden oppompen. Bijvoorbeeld volkstuinen, onderhoud openbaar groen, campings, sportterreinen en de agrarische sector. Maar De Waterbank kijkt verder en onderzoekt ook naar structurele oplossingen voor het hergebruik van grote waterstromen als alternatief voor het gebruik van grondwater.
Bron: Waterschap De Dommel, 13 september 2021

©Waterschap De Dommel 2021

De Waterbank is bedacht door het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde de locatie ter beschikking. MTD Flexwater verzorgt de logistiek en techniek.

Bron: Rijksvastgoedbedrijf/Waterschap De Dommel, 13 september 2021

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *