Innovaties en verduurzaming in de binnenvaart vraagt om overheidsingrijpen. – Aanbestedingsnieuws

Innovaties en verduurzaming in de binnenvaart vraagt om overheidsingrijpen.

Overheidsingrijpen is nodig om de binnenvaart te innoveren en te verduurzamen. Dat stelt Jurgen van der Sloot, beleidsadviseur binnenvaart & spoor bij Evofenedex. In totaal wordt €363 miljoen ton via de binnenvaart vervoerd. In theorie is de binnenvaart duurzamer, ook omdat het vrachtvervoer over de weg vervangt. De binnenvaart is een vrije markt en de schepen hebben niet de marge om investeringen te maken in bijvoorbeeld zonnepanelen of biodiesel. Zulke investeringen zijn niet goed terug te verdienen.

Marleen Buitendijks van de branchevereniging Koninklijke BNL merkt in de uitzending van BNR op dat bruggen vaak te laag zijn, omdat de infrastructuur is gebaseerd op de jaren ’50, toen er nog geen containermarkt was. Moderne ontwerpen, zoals voor een brug over het IJ, houden ook geen rekening met de binnenvaart. Dat gaat om circa 100 bruggen in Nederland, waarvan er vier het laagst zijn. Hierdoor kunnen minder containers mee op een schip en gaan er dus meer vrachtwagens op de weg. 

In een brief aan de Tweede kamer van 31 maart geeft Minister Schultz van Haegen juist aan geen aanleiding te zien tot het opstellen van een wettelijke regeling. Volgens Schultz van Haegen is er geen reden om in te grijpen in de binnenvaart omdat er geen publiek belang mee gemoeid is.

De Minister pleit in de brief voor schaalvergroting en samenwerking tussen vervoerders onderling. Met coöperaties zouden bijvoorbeeld investeringen in vergroening van de binnenvaartvloot en financiering hiervan makkelijker mogelijk worden. Ook zou hiermee de ruimte vergroot worden voor innovatie van dienstverlening in antwoord op nieuwe verladerseisen, bijv. het aanbieden van andere logistieke diensten als onderdeel van multimodaal vervoer.

Bron: BNR, 29 april 2017 en Brief Van de Minister van Infrastructuur en Milieu, 24 maart 2017, IENM/BSK-2017/59203

https://www.bnr.nl/player/audio/10059790/10321976

Op dit moment lopen er tender-initiatieven voor een verduurzaming voor de scheepvaart, in Zuid-Holland.

Zie hierover:
Zuid-Holland zoekt scheepseigenaren voor aanbesteding duurzame schepen

EIB en ABN tekenen overeenkomst investeringen groene scheepvaart

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *