Innovatiepartnership duurzame keerwanden Prorail – Aanbestedingsnieuws

Innovatiepartnership duurzame keerwanden Prorail

Op 5 augustus heeft Prorail een tender geplaatst voor een innovatiepartnership voor duurzame keerwanden. Prorail wil onderzoeken of er duurzame alternatieven zijn voor de huidige betonnen keerwanden. De opdracht sluit 5 augustus en moet aanvangen op 1 november 2021.

©Prorail. 2021

Het innovatiepartnerschap duurzame keerwanden biedt ProRail en marktpartijen de kans om samen in de praktijk te onderzoeken hoe nieuwe typen ‘duurzame’ keerwanden kunnen presteren op het gebied van CO2-uitstoot en constructieve eigenschappen ten opzichte van de huidige standaard toegepaste betonnen keerwanden.

Keerwanden zijn een van de elementen in het spoor die geproduceerd worden van beton. Hierdoor hebben zij
een vrij hoge CO2 footprint. Middels keerwanden kunnen we een mooie stap naar het verduurzamen van kleine,
constructieve, prefab producten maken waardoor we in de toekomst ook weer makkelijker de stap naar het
verduurzamen van grote constructieve kunstwerken kunnen zetten.

Doel is om met 5 partijen de onderzoeks-, ontwikkelings- en commerciële fase van het innovatiepartnerschap te doorlopen. De testlocatie is station Amersfoort Centraal.

Aanbestedingsnieuws vond het opvallend dat het daarbij kennelijk niet gaat om werkelijke verduurzaming maar om het behalen van een betere MKI-Score. Anders zou je zeggen, maak een bloembakje  bij het perron, met een moestuintje. Is ook leuk voor de conducteurs. We trekken maar de voorzichtige conclusie dat het gaat om een papieren werkelijkheid te bereiken? Zo vonden we in de aanbestedingsleidraad de volgende pasasge:

In het “ProRail perron op norm” contract wordt al wel
gewerkt met een dalende MKI referentiewaarde (Milieu Kosten Indicator) voor keerwanden tot een max van een
MKI van 8 euro per meter keerwand in 2024. De MKI is een single-score indicator uitgedrukt in euro’s. Het voegt
alle relevante milieueffecten samen in één enkele score van milieukosten die de milieu schaduw
prijs /schaduwkosten van een product of project aantoont. Echter, door de huidige eisen in de SPC (zoals het
voorschrijven van beton) lijkt deze 8 euro per meter momenteel ook het maximaal haalbare. Het doel van dit
innovatiepartnerschap is vaststellen of keerwanden van een duurzamere materiaalsamenstelling kunnen leiden
tot een product met vergelijkbare constructieve eigenschappen en een (sterk) gereduceerde MKI waarde en als
nevendoel minder verzakken van de keerwanden.

Bron: TenderNed, 25 augustus 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *