inkoop van Beeldmateriaal BghU – Aanbestedingsnieuws

inkoop van Beeldmateriaal BghU

Kaart: BghU

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heeft een aanbesteding geplaatst voor de inkoop van beeldmateriaal. De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de deelnemende gemeenten ( Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht , Utrechtse Heuvelrug en Zeist ) en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Utrecht. De BghU voert sinds 1 januari 2014 namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten en beheert BghU de Basisregistratie WOZ. Inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten hebben voortaan voor de lokale en regionale belastingen nog maar met één organisatie te maken: de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Mogelijk zal het aantal deelnemende gemeenten vanaf 2020 en volgende jaren toenemen.

Het voorwerp van de aanbestedingsprocedure is een raamovereenkomst voor het leveren van beeldmateriaal. De Opdracht betreft een raamovereenkomst met een initiële looptijd van 2½ jaar (tot 30 juni 2022) in combinatie met tweemaal een optionele verlenging van telkens 1 jaar. De maximale, totale looptijd is tot en met 30 juni 2014. Er zijn  twee percelen; Perceel 1: Landfotografiediensten en perceel 2: Luchtfotografiediensten. De opdracht beslaat de levering van beeldmateriaal voor zowel land- als luchtfoto´s inclusief de hosting van de data. Zowel voor de land- als de luchtfotografiediensten dient de leverancier een beeldviewer mee te leveren dan wel beschikbaar te stellen.

BghU heeft in 2015 een Europese aanbesteding uitgevoerd voor de inkoop van beeldmateriaal ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), gemeente Utrecht, gemeente Houten, gemeente Zeist en
gemeente Nieuwegein. Het betrof een aanbesteding in 2 percelen: landfotografiediensten en luchtfotografiediensten. Voor landfotografiediensten is er gegund aan en gecontracteerd met CycloMedia Technology B.V. en voor luchtfotografiediensten aan Kragten B.V. De gesloten
raamovereenkomsten hebben een looptijd tot en met 30 juni 2020. De huidige leveranciers zijn voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2020 enkel nog verantwoordelijk voor de hosting en ontsluiting van het beeldmateriaal en het beschikbaar houden van de beeldviewer. De inwinning van beeldmateriaal in en voor 2020 valt onder de opdracht van de onderhavige aanbesteding. 

Bron: Tenderned 26 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176308

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *