Initiatiefnota kwetsbaarheid buitenlandse clouds wil home buying clouddiensten – Aanbestedingsnieuws

Initiatiefnota kwetsbaarheid buitenlandse clouds wil home buying clouddiensten

Kamerleden Jesse Six Dijkstra en Barbara Kathmann van Groenlinks/PvdA hebben een initiatiefnota ingediend om de gemeenschappelijke markt voor wat betreft Nederlandse overheidsopdrachten af te schermen voor buitenlandse clouddiensten. Dit, naar aanleiding van een jaarlijks overzicht van het Forum Standaardisatie, waaruit zou blijken dat er sprake is van kwetsbaarheid van de publieke cloud. Die kwetsbaarheid blijkt vooral te bestaan uit het feit dat 3 Amerikaanse aanbieders de wereldmarkt bedienen. Overheden zijn ondertussen sinds 2022 massaal dergelijke clouddiensten in gaan kopen.

Daarover concludeert de initiatiefnota dat de keuze voor clouddiensten “steeds vanzelfsprekender wordt”:

De markt van cloudleveranciers wordt namelijk volledig gedomineerd door slechts drie Amerikaanse megabedrijven – de ‘hyperscalers’. Hun dominantie neemt toe. Zo heeft Microsoft 40-45% van de cloudmarkt in handen; Amazon heeft 30-35% veroverd; Google komt daar achteraan met 5-10%.1 Het aandeel van Europese en Nederlandse leveranciers is zeer mager. Een keuze voor de cloud betekent vrijwel standaard de keuze voor Microsoft, Amazon of Google. Deze bedrijven hebben onder Amerikaanse wet- en regelgeving verplichtingen ten opzichte van de politieke leiding van dat land, waar een stabiele regering in de toekomst allerminst zeker is.

En daar moet volgens de initiatiefnemers vooral het aanbestedingsbeleid voor op de schop:

“Het beleid, waaronder het Rijkscloudbeleid en het aanbestedingsbeleid, moet worden bijgesteld zodat strategische (digitale) autonomie een belangrijk uitgangspunt wordt en een clouddienst van Nederlands-Europese bodem daarmee de voorkeur geniet boven een van buiten de EU. Aanbestedingen van de Rijksoverheid mogen niet langer ‘toegeschreven’ worden naar een Amerikaanse hyperscaler, maar moeten eerlijke, open en transparante eisen bevatten waardoor ook Nederlands-Europese partijen een kans maken om een aanbestedingstraject te winnen.”

En dat is iets waar de initiatiefnemers blijkbaar bang voor zijn, dat de Nederlandse markt voor clouddiensten – die zoals ze zelf al zeggen, dus nauwelijks tot niet bestaat, wordt geschaad, zonder ingrijpen. Terwijl heel Nederland zijn complete priveleven aan foto’s laat draaien op Amerikaaanse servers. Ja moet je anders hier daarvoor stroom betalen, zij hebben kerncentrales die wij hier niet meer mogen van Sint Greta. Er is dus geen publiek wolkje aan de hemel, behalve in Amerika. En daarop is Groenlinks/PvdA kennelijk jaloers. Buitenlandse wolken zijn misschien witter. Of misschien ziet men daar de bui al hangen, dat kunnen ooit hele tornado’s zijn.

Gegevens worden opgeslagen en verwerkt door megabedrijven die hun politieke en economische belangen buiten Europa hebben liggen en zo alleenheerser worden over het digitale domein. Door innige samenwerking tussen het Rijk en Microsoft zet Nederland lokale alternatieven buitenspel. Een ICT’er wordt eerder gevraagd naar ervaring met Microsoft, dan om innige systeemkennis.  Zonder ingrijpen is het denkbaar dat er op termijn zelfs geen Nederlandse of Europese cloudindustrie overblijft. Dit schaadt onze nationale veiligheid, kennispositie en economisch verdienvermogen.

Het is dat Forum Standaardisatie met name opgevallen dat gemeentelijke applicaties steeds meer worden ingekocht met de hosting tegelijk, de “versaasing” van de gemeenten. Ook geeft het als voorbeeld het SIDN, dat nieuwe websites wil onderbrengen in de cloud van Amazon AWS.

Vanwege deze “doemscenario’s” stelt de nota voor:
in gesprek te gaan met kennisinstituten, regie op datacentrumcapaciteit in te stellen, een meerjarenstrategie op te stellen, dat het CIO RIJK dit verder gaat doen, en dat er een bewindspersoon is, die toeziet op digitalisering, Er moet een rijksmaildienst komen. En een rijkschatdienst. En een centraal overzicht van rijksapplicaties. En een “bijenkorf cloud megascaler”. Een bijenkorf, dat is wel het toverwoord… was dat niet ook hyves. En daarmee is het onsucces van Nederlandse clouddiensten inderdaad wel gegeven. Onzin. Zie Hyves. *dansendebanaan*.

Bron: Kamerstukken II 2023/24, 35674, nr. 2

NDR

Naast het onbestaan van Hyves en dat het prima facie nogal in strijd lijkt met het WTO-verdrag waarop dat hele aanbesteden via het EG-verdrag uit voort is gekomen, om complete productgroepen en sectoren voor Nederlandse overheidsopdrachten uit te sluiten, is de angst gewoon ook onverklaarbaar. De FBI, CIA en NSA en zo weten toch al alles? “Ik heb toch niks te verbergen?” Wat nou nationale veiligheid?.

©ZaZ 2024

En wat nou verdienvermogen? De reden waarom de hosting in Nederland niet meer te betalen is, wat dat betreft kan er een enorme onzichtbare hand in de eigen boezem worden gestoken, als het gaat om het redelijk plots en onbegrijpelijk van de markt halen van zowel steenkolencentrales als gascentrales als kernenergiecentrales. We moesten toch allemaal worden afgeperst met kunstmatig hoge energieprijzen, waarom dan nu weer gek kijken als het buitenland onrendabele streaming en archiefdiensten overneemt?

Het ontbreekt de heren en dames politici kennelijk structureel aan kennis, in het bijzonder op digitaal gebied, iets wat al bleek aan de popie jopie taal “maar wat zijn clouddiensten nou eigenlijk”, waarin de initiatiefnota geformuleerd is, vol management jargon en nodeloos Engels taalgebruik. Het zal wel weer met veel Dunning Kruger succes ontvangen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *