Informatiesysteem sociaal domein Weert – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Informatiesysteem sociaal domein Weert

De ambtelijke organisatie van de gemeente Weert is gestructureerd volgens het directiemodel, dat alle gemeentelijke afdelingen omvat, met aan het hoofd de gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Het informatiesysteem, dat het onderwerp is van deze aanbesteding zal worden ingezet voor de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. De missie/Visie van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg is: Samen aan de slag met talent: iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen vermogen De afdeling Werk, Inkomen en Zorg is voor een groot deel verantwoordelijk voor de primaire processen rondom de Participatiewet en de Wmo. De huidige applicatie die de gemeente ondersteunt bij deze werkzaamheden is inmiddels 15 jaar in gebruik en het contract is aan het maximum qua verlenging. Weert zoekt een vervanging van de applicaties CiVision Samenlevingszaken en van  I-Samenleving.

Weert gaat voor een all-in-one oplossing, een bewezen en robuuste oplossing voor alle werkzaamheden die volgens de Wet (Participatie, WMO) minimaal uitgevoerd dienen te worden. Gezien de contractduur is de gemeente Weert geïnteresseerd in de laatste marktontwikkelingen van systemen, die de gewenste functionaliteit ondersteunen. Dit geldt ook voor koppelingen met externe applicaties. De oplossing dient een complete SAAS oplossing te zijn. De gemeente Weert wenst hiervoor een overeenkomst af te sluiten met één leverancier. De dienstverlening betreft het operationeel, technisch en beveiligingsbeheer van de gehele infrastructuur waarop de oplossing draait, inclusief het systeem en benodigde licenties. Tevens omvat deze dienst alle activiteiten met betrekking tot het technisch- en databasebeheer. Het functioneel beheer wordt na overdracht, oplevering en training uitgevoerd door opdrachtgever. De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van initieel vijf jaar met de optie om jaarlijks met één jaar te verlengen. De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen blijven tijdens de verlenging onverkort van kracht. Voorzien is dat de overeenkomst op 1 januari 2022 in werking treedt opdat opdrachtnemer met de voorbereidingen kan starten en kan zorgen dat het informatie systeem Uiterlijk 1 januari 2023 operationeel is. Eén jaar voor implementatie is bewust gekozen om de diverse koppelingen goed te implementeren. De offertes worden door een beoordelingsteam op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), zijnde de beste prijs-kwaliteitsverhouding beoordeeld.

Bron: Tenderned zaterdag 7 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235515

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *