IKC de Steiger design & build Terneuzen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

IKC de Steiger design & build Terneuzen

De te slopen gymzaal in het projectgebied aan de Merwedelaan in Terneuzen. Foto: Google Streetview

In de wijk Rivierenbuurt in Terneuzen bevinden zich drie verouderde schoolgebouwen en een verouderde gymzaal. Er heeft een fusie plaatsgevonden tussen de drie scholen (‘De Hille’, ‘De Geule’ en ‘De Meerpaal’) tot één toekomstbestendige basisschool. Op dit moment zijn de schoolgebouwen van ‘De Hille’ en ‘De Meerpaal’ in gebruik als locatie voor de onder- en bovenbouw van de gefuseerde basisschool ‘De Steiger’. Het schoolgebouw van ‘De Geule’ staat leeg en is half afgebrand. De gemeenteraad heeft het voorkeursscenario voor Integraal Kind Centrum (IKC) De Steiger uit het Integraal Huisvesting Plan (IHP) goedgekeurd tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2020. Dit betreft een IKC met daarin een basisschool voor 320 leerlingen, de bijbehorende kinderopvang en een gymzaal. Het IKC is bedacht op het perceel waar nu de gymzaal en de voormalige basisschool ‘De Geule’ staan. Gemeente Terneuzen heeft in juni 2021 een architect gecontracteerd die het ontwerp voor IKC de Steiger uitwerkt tot een Voorlopig Ontwerp-1. 

Bij deze niet-openbare aanbestedingsprocedure wordt een Design&Build-overeenkomst aanbesteed. Een concept daarvoor zal te zijner tijd in de gunningfase ter beschikking worden gesteld. De aan te besteden opdracht omvat het opstellen van een ontwerp vanaf niveau Voorlopig Ontwerp-1 tot en met niveau Uitvoeringsgereed Ontwerp voor IKC de Steiger en de Realisatie van IKC de Steiger, dat bestaat uit:
a. een basischool van circa 1.800 m² bvo;
b. een kinderopvang van circa 390 m² bvo;
c. een gymzaal van circa 540 m2 bvo;
d. het ontwerp en Realisatie van een schoolplein van circa 2.000 m2;
e. (gedeeltelijke) sloop van de bestaande gymzaal van circa 300 m² bvo en bouwrijp maken van de grond onder en rond de gesloopte opstallen.
Het op te stellen ontwerp omvat de volgende disciplines:
▪ architectonisch en landschappelijk;
▪ installatietechnisch;
▪ constructief en geotechnisch;
▪ bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek.
Het Integraal Kind Centrum dat ontworpen en gerealiseerd moet worden, moet voldoen aan de eisen voor Energie Neutrale Gebouwen (ENG) en moet een toekomstbestendig, duurzaam gebouw zijn, met een zo klein mogelijke CO2-footprint, zowel bij realisatie, in gebruik als bij sloop. In de opdracht is niet begrepen:

▪ Realisatie van het omliggende terrein buiten het schoolplein;
▪ sloop van basisschool ‘De Geule’ en het bouwrijp maken van de grond onder deze basisschool.

De aanbestedende dienst zal maximaal vijf gegadigden uitnodigen tot inschrijving. Het gunningscriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Om de beste prijs- kwaliteitsverhouding vast te stellen, zullen subgunningscriteria worden toegepast die betreffen:
kwaliteit, waaronder technische verdienste;
de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht;
esthetische en functionele kenmerken;
geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers.
Er zal een ‘gefixeerde inschrijfsom’ worden toegepast. Daarmee wordt bedoeld dat de aanbestedende dienst bepaalt wat de inschrijfsom zal zijn. Een inschrijver kan niet een hogere of lagere inschrijfsom aanbieden dan dat bedrag. Indien de inschrijver desondanks een inschrijfsom opgeeft die afwijkt van de vastgestelde inschrijfsom, is zijn inschrijving ongeldig. Dat de inschrijfsom op deze manier wordt vastgesteld, betekent dat de concurrentie volledig plaatsvindt op de aangeboden kwaliteit.

Bron: Tenderned zaterdag 11 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238037

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *