ICT hardware gemeente Waalwijk – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

ICT hardware gemeente Waalwijk

Een moderne ICT-werkplek stond al op de agenda van de gemeente Waalwijk. Door de COVID19- epidemie is er echter versneld behoefte gekomen aan een werkplek/apparaat waarmee de medewerkers zowel op kantoor als thuis kunnen werken.
Drie sporen komen samen:
– De aankomende reguliere vervanging van hardware;
– De behoefte om thuis te werken (aangewakkerd door COVID19), gemeenten omarmen in hogere mate tijd en plaats onafhankelijk werken;
– Vanwege de ontwikkeling dat steeds meer applicaties in de cloud staan hierdoor de nut en noodzaak van de huidige manier van werken onder druk staat. Vanwege deze ontwikkelingen heeft de gemeente Waalwijk een partner nodig die de benodigde hardware kan leveren. Met deze samenwerking streeft de gemeente Waalwijk de volgende doelen na:
– Kwaliteitsverbetering
– Kostenbeheersing
– Innovatie

Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. Deze opdracht wordt gegund aan de leverancier die de offerte met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht en waarvan de apparatuur voldoet aan de gestelde eisen. De uitgangspunten voor deze aanbesteding zijn:
– Komen tot één opdrachtnemer en één aanspreekpunt voor levering van de gevraagde hardware
– Continuïteit in levering te realiseren van kwalitatief hoogwaardige ICT hardware tegen marktconforme prijzen
– Een eenvoudig bestelproces en het proces bij reparaties, garantie en ondersteuning.
– Komen tot één (digitaal) portaal voor het bestellen, overzicht van de gekochte hardware incl. serienummer en eenduidige facturering
– Eénduidige procedures ten aanzien van garantie afhandeling conform SLA’s

De te sluiten overeenkomst kent een contractperiode van twee jaar vanaf de definitieve gunningsdatum met mogelijkheid van verlenging van twee maal één  jaar. Het streven een raamovereenkomst die wordt aangegaan voor de periode 1 december 2021 tot en met 30 november 2023.
De initiële levering betreft minimaal 75 laptops, 75 dockingstations en eventuele toetsenborden, muizen & laptoptassen/sleeves. De aanbestedende dienst heeft het voornemen deze initiële levering kort na
contractering uit te vragen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal opdrachtnemer de overeengekomen producten bij bestelling door opdrachtgever blijven leveren, of, na goedkeuring van opdrachtgever minimaal gelijkwaardige producten te leveren.

Ter indicatie de omvang van de opdracht:

Laptop 1 (voor algemeen gebruik) 300 – 400
Laptop 2 (voor zwaar gebruik) 10 – 20
Dockingstations 300 – 400
Thin clients 50 – 150
Monitoren 50 – 150
Laptoptassen / laptopsleeves 150 – 400
Muizen 50 – 400
Toetsenborden 50 – 400
Headsets 50 – 400
Dit is de geschatte hoeveelheid hardware dat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst (inclusief verlenging) kan worden ingekocht. De daadwerkelijke af te nemen hoeveelheid is zeer afhankelijk van nader te nemen besluiten over de manier van werken binnen de gemeente vanaf 2023. 

Bron: Tenderned zaterdag 14 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235838

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *