Huizen houdt aanbesteding gebiedsontwikkeling haven – Aanbestedingsnieuws

Huizen houdt aanbesteding gebiedsontwikkeling haven

Huizen wil in de haven woningbouw mogelijk maken, op het terrein van een voormalige bouwhandel. Daartoe is een aanbesteding uitgeschreven. Het project heet IIIe fase gebiedsontwikkeling Oude Haven. De te ontwikkelen kavel is respectievelijk 5.120 m2 groot. Het te ontwikkelen en te beoordelen gebied betreft alleen gronden die in eigendom zijn van de gemeente.

Uit een taxatierapport dat onderlegger is voor de verkoopprijs, waarbij eveneens een marktverkenning is gedaan naar te realiseren functies, is gebleken dat het aanbevolen is om te kiezen voor een invulling in de woningbouwsfeer. Een eventuele commerciële functie in de plint wordt niet uitgesloten.

De aanbestedingsprocedure ziet alleen toe op de plannen die zijn geprojecteerd op gronden in eigendom van de gemeente. Aanpalende ontwikkelingen op gronden van derden worden dus niet in de beoordeling betrokken. De inpassing van het plan in de directe omgeving en de relatie met de omliggende bebouwing kan wel positief in de beoordeling worden betrokken.

Bron: TenderNed, 16 mei 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *