Huisvesting Binnenwerk Staatsbosbeheer – Aanbestedingsnieuws

Huisvesting Binnenwerk Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Zij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. Door structureel samen te werken met Binnenwerk geeft Staatsbosbeheer invulling aan haar
maatschappelijke opgave. De organisatie Binnenwerk (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) creëert duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor het faciliteren van de teams van Binnenwerk is huisvesting benodigd. De bestaande beheerkantoren zijn hier niet op ingericht.

De teams van Binnenwerk worden in de nabijheid van het beheerteam gehuisvest. Om een uniforme uitstraling te realiseren voor deze doelgroep is gekozen voor het plaatsen van semi permanente units als huisvesting. Dit geeft menig voordeel bij met name bestaande locaties doordat op een eenvoudige wijze de benodigde ruimte kan worden gecreëerd. Eerder dit jaar zijn als proef op vier locaties semi permanente units geplaatst. Deze proef heeft bewezen dat het plaatsen van semi permanente units een passende oplossing biedt voor het huisvesten van de teams van Binnenwerk.

De opdracht bestaat uit het leveren, plaatsen en aansluiten van semi permanente units op de NUTS-voorzieningen op aangewezen (beheer)locaties van Staatsbosbeheer.Het gaat in eerste instantie om drie units in 2023 in Brielle, Noordwijk en Schipluiden. Hierna volgen Friesland, Groningen. Drenthe en Flevoland, Utrecht, Zuid Holland, Zeeland en Gelderland. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een semi permanente unit op de aangewezen (beheer)locatie. Na opdrachtverstrekking dient de semi permanente unit binnen vier weken te worden geleverd, geplaatst en aangesloten op de NUTS-voorzieningen. Opdrachtgever en opdrachtnemer stemmen af op welke datum de semi permanente unit wordt geplaatst en aangesloten.

Op het inschrijvingsbiljet dient inschrijver de kosten voor het gebruik van een airco per maand af te prijzen. Bij opdrachtverstrekking geeft opdrachtgever aan of de airco van toepassing is.
Op het inschrijvingsbiljet staat het meubilair vermeld voor de inrichting van één semi permanente unit. Inschrijver wordt gevraagd het meubilair af te prijzen op het prijzenblad. Het niet volledig invullen van dit prijzenblad is geen uitsluitingsgrond.

Opdrachtgever is akkoord met de inzet van gebruikte semi permanente units en/of gebruikte materialen mits deze materialen niet ouder zijn dan vijf jaar en aan de gestelde eisen voldoen zoals vermeld in de technische omschrijving.
Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.  De af te sluiten raamovereenkomst gaat in op 1 december 2023 en wordt aangegaan voor de duur van één jaar met driemaal de optie de raamovereenkomst, eenzijdig door opdrachtgever, onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen, met een periode van telkens één jaar.

Bron: Tenderned donderdag 21 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310559

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 september 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *