Huisvesten AP IJV aan het Lange Voorhout 7 te Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Huisvesten AP IJV aan het Lange Voorhout 7 te Den Haag

Lange Voorhout 7 Den Haag. Foto: Google Streetview

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft recent een kantoorruimte gehuurd aan het Lange Voorhout 7. De verhuurder heeft deze kantoorruimte voorafgaand geheel gerenoveerd. Het pand is geheel gebruiksgereed opgeleverd. Voor de beoogde gebruikers, Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Justitie en Veiligheid, is het kantoor echter nog niet volledig geschikt. Er is een  aantal aanvullingen op het inbouwpakket benodigd.  Het doel van de opdracht is:
Het pand gebruiksgereed maken voor de specifieke gebruiker van het Rijk. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het onderstaande:
– Het installeren van complete beveiligingsinstallaties:

* Toegangscontrole;
* CCTV;
* Inbraakdetectie;
* Intercom;
* Securitymanagementsysteem;

– De bouwkundige voorzieningen voor het verhogen van het beveiligingsniveau (tourlocks, wanden met een verhoogde weerstandsklasse e.d.);
– Ruimtelijke aanpassingen op de kantoorvloeren, bestaande uit

* Op enkele plekken een nadere indeling van de open kantoorvloeren in kantoorruimtes;
* Het inrichten van een vergadergebied op de begane grond inclusief de benodigde voorzieningen;
* Het creëren van ruimtes voor een MER en SER;

– Het aanleggen van databekabeling in het gebouw;

– Het aanleggen van databekabeling in het gebouw;
– Aanpassingen aan brandmeldinstallatie en noodverlichting/ontvluchten uit voortvloeiend uit de ruimtelijke aanpassingen (in beperkte mate).
Oppervlakte: circa 9150 m2 bvo.De uiterste opleverdatum is 1 maart 2022. De genoemde data en/of looptijd zoals
vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend. De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). 

Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor n.t.b. een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De locatie en het tijdstip waarop het bezoek van de locatie plaatsvindt, wordt uiterlijk op 5 oktober 2021 bekend gemaakt via TenderNed.

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs en wordt bepaald door financiële criteria. 

Bron: Tenderned donderdag 26 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236765

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *