Huisartsenzorg Oekraïense ontheemden en Statushouders – Aanbestedingsnieuws

Huisartsenzorg Oekraïense ontheemden en Statushouders

Illustratie: pixabay.com

De oorlog in Oekraïne heeft begin 2022 in korte tijd een grote stroom mensen op gang gebracht. Diegenen die het conflict in Oekraïne ontvluchten verdienen bescherming en hebben op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) recht op onder meer fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Met de activering van de voortduringswet heeft het kabinet de verantwoordelijkheid voor de opvang en dus ook huisartsenzorg bij de burgemeester neergelegd. Gemeenten hebben tevens een wettelijke taak om voor statushouders verblijvend in de hotel en accommodatieregeling  (HAR-regeling) huisartsenzorg te verzorgen. De gemeente Haarlemmermeer vangt op diverse locaties Oekraïense ontheemden en Statushouders op. De gemeente heeft geprobeerd de ontheemden bij de eigen huisartsen in Haarlemmermeer onder te brengen, waar de voorkeur naar uit gaat. Na uitgebreid onderzoek bleek de capaciteit bij de huidige huisartsen binnen Haarlemmermeer onvoldoende. Daarom is op 3 april 2023 in het kader van de spoedeisende behoefte aan huisartsenzorg voor statushouders een overeenkomst gesloten met één aanbieder. Voor de Oekraïense ontheemden is op 1 juli 2023 een overeenkomst gesloten met één aanbieder voor Huisartsenzorg. Beide overeenkomsten lopen af per 31 december 2024. Om te blijven voldoen aan de uitvoering van de wettelijke taken start de gemeente deze aanbestedingsprocedure.

Opdrachtgever beoogt een overeenkomst te sluiten met één aanbieder voor het leveren van huisartsenzorg voor ontheemden. De opdracht betreft het leveren van fysieke huisartsenzorg op locaties in Haarlemmermeer waar Oekraïense ontheemden en statushouders verblijven. De doelgroep betreft ontheemden die niet bij een reguliere huisarts terecht kunnen. De gemeente beoogt een partij te contracteren die:
• Een ‘partner’ is die de juiste dienstverlening met betrekking tot huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden en statushouders levert, die toegevoegde waarde biedt en meedenkt in een continu borging- en verbeterproces (leercurve);
• Flexibel inspeelt op veranderingen in de zorgvraag, opvanglocaties, aantal Oekraïense ontheemden/statushouders;
• Garandeert en feitelijk in staat is om het programma van eisen uit te voeren en ook uit zal voeren.

In de huidige situatie wordt er ongeveer 25 uur zorg door de huisarts per week ingezet voor drie locaties. De inzet van de doktersassistente bedraagt nu ongeveer 30 uur per week voor drie locaties. De gemeente wil een overeenkomst sluiten met één inschrijver. De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar. De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2025. De gemeente heeft vervolgens de optie
de overeenkomst te verlengen met vijfmaal één jaar.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 27 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340873

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 28 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *