Het opsporen ontplofbare oorlogsresten in Ede – Aanbestedingsnieuws

Het opsporen ontplofbare oorlogsresten in Ede

Foto: Pixabay

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Ede betreft het gecontroleerd opsporen van ontplofbare oorlogsresten.
De volgende doelstellingen, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:
1. Bij de opdrachtnemer worden door de processen en werkwijzen de duurzaamheidsaspecten en circulariteit, in de breedste zin van het woord, bevorderd. De opdrachtgever wordt hier in meegenomen;
2. Bewoners, bedrijven, weggebruikers etc. ondervinden geen overlast als gevolg van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze opdracht;
3. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op alle fronten een proactieve houding en daarbij behorend gedrag;
Transparantie en samenwerken is daarbij essentieel en de opdrachtnemer acteert op alle fronten zodanig dat de doelstellingen in ruime mate worden behaald;
4. In het verlengde van de pro-activiteit is opdrachtgever altijd op de hoogte van uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden;
5. Voorkomen van faalkosten als gevolg van handelen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer;
6. Tijdens de uitvoering van enige werkzaamheden voortvloeiend uit deze opdracht staat veiligheid voorop, van wie ook;
7. Voorkomen van schade aan bestaande flora en fauna;
8. Informatieverstrekking en afstemming naar/met alle betrokkenen voor en tijdens de uitvoering van de opdracht is te allen tijde gewaarborgd in het proces van de opdrachtnemer;

Zie voor de randvoorwaarden het PvE.  De bestaande raamovereenkomsten eindigen van rechtswege op 30 september 2024. De opdrachtgever is van plan om per 1 oktober 2024 een nieuwe raamovereenkomst met één partij af te sluiten voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Het betreft een raamovereenkomst voor de gehele gemeente Ede, aangezien wij geen planning hebben van de uit te voeren werkzaamheden en de werkzaamheden deels ook nog onbekend zijn omdat deze afhankelijk zijn van o.a. te ontwikkelen bouwlocaties. De indicatieve opdrachtwaarde zal na verwachting ca. €300.000,- bedragen. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

De opdrachtgever wil een raamovereenkomst aangaan metéén opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met verlengingsmogelijkheden van tweemaal één jaar.

Als gunningscriterium hanteert de gemeente Ede de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van de
“Laagste prijs”.

Bron: Tenderned woensdag 5 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338363

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 6 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *