Herstart aanbesteding woningbouw Bredius Muiden – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Herstart aanbesteding woningbouw Bredius Muiden

Projectgebied Bredius (rood omlijnd).

Dit is een herstart van de eerdere gepubliceerde aanbesteding op TenderNed met kenmerk 311454 (afgebroken). Reden voor de herstart ligt in moties van de Raad op het Bestemmingsplan die effect hebben op de aanbesteding. Relevant om te weten voor de partijen die al geïnteresseerd waren bij de vorige aanbesteding is dat er in de aandachtspunten van de Koop- en realisatieovereenkomst (KRO- bijlage 6), de concept stedenbouwkundige uitgangspunten voor de woningbouw  en in de concept gunningscriteria essentiële zaken gewijzigd zijn n.a.v. de input van de Raad en voortschrijdend inzicht. Alle geïnteresseerden wordt geadviseerd alle documenten weer zorgvuldig door te nemen om zo een zorgvuldig besluit over wel/niet aanmelden voor deze aanbesteding te nemen. 

In Muiden als onderdeel van de gemeente Gooise Meren worden twee grotere woningbouwlocaties ontwikkeld. De Krijgsman, met circa 1.300 woningen, en de locatie voor deze opdracht met 90 woningen – De Bredius. Het inwoneraantal van Muiden neemt daarmee fors toe. Op het terrein van Bredius worden daarnaast ook sportvoorzieningen voor Muiden gebouwd. Er zijn
voetbalvelden, hockeyvelden en een parkeerterrein gerealiseerd. Daarnaast wordt er een sporthal met kantine en kleedruimten voor de buitensport ontwikkeld. De sporthal zal naast de sportbehoefte voor de omwonenden tevens gebruikt gaan worden voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs in Muiden, waaronder door het op De Krijgsman nieuw te realiseren Integraal Kind Centrum (IKC) Muiden. Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de stedenbouwkundige opzet voor de
Bredius vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van de woningen zijn:

  • Aantal woningen en woontype: 90 woningen waarvan 50 sociale huur, 15 middel-dure huur en 25 grondgebonden koopwoningen
  • Parkeernorm: conform amendement van 7 juli 2021 is dit volgens de normen in het gemeentelijk parkeerbeleid;
  • Woningblokken: minstens 4 losse blokken met minstens 3 doorzichten (van minimaal 15 meter)
  • Hoogte: maximaal 12 meter hoog met een incidenteel accent naar 15 meter

Op 7 juli 2021 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het aandeel sociaal is in deze opdracht relatief hoog. Dit heeft onder andere te maken met het aandeel sociaal bij De Krijgsman dat 0% is. Om te zorgen dat Gooise Meren het aandeel sociale huurwoningen (doel Woonvisie, minimaal één derde van nieuwbouw is in het sociale segment) behaalt, moeten er in 2025 minimaal 5800 sociale huurwoningen in Gooise Meren zijn die worden beheerd door corporaties. Dit houdt in dat er in de gehele gemeente minimaal 350 sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd voor 2025. Er zijn hierover productieafspraken gemaakt met vijf corporaties die nu actief zijn in Gooise Meren.

 De opdracht Woningbouw Bredius behelst in hoofdlijnen:
a. Ontwerpt en maakt het bestek voor :
– 90 woningen in drie segmenten die passen binnen de omgeving en
– de openbare inrichting op de bouwkavel (nabij de woningblokken) en
– de openbare ruimte rondom de bouwkavel binnen de projectgrens zoals aangegeven in het voorlopig ontwerp. Onderdeel hiervan zijn o.a. twee voetgangersbruggen, een toegangsweg en parkeervakken.
b. Realiseert bovenstaande onderdelen
c. Draagt na oplevering het beheer en eigendom van de sociale huurwoningen over aan een woningbouwcorporatie

De aanbesteding is in twee fasen verdeeld. De selectiefase heeft als doel het selecteren van een beperkt aantal partijen die een inschrijving mogen doen in de inschrijvingsfase. In de selectiefase kan iedere partij, die meent in aanmerking te komen op basis van de gestelde eisen en criteria, zich als gegadigde aanmelden. Maximaal vijf gegadigden gaan door naar de tweede fase. In deze tweede fase, de inschrijvingsfase, worden deze geselecteerde gegadigden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Deze worden beoordeeld op de gunningscriteria met een uitsluitend karakter en gunningscriteria met een onderscheidend karakter. De opdracht wordt door de aanbestedende dienst gegund op grond van de naar haar oordeel economisch meest voordelige
inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 4 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237368

Zie ook: Woningbouw Bredius Gooise Meren

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *