Herontwikkeling dorpshuis de Reede-Rijssenhout (Haarlemmermeer) – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling dorpshuis de Reede-Rijssenhout (Haarlemmermeer)

Foto: © Gemeente Haarlemmermeer

Het dorpshuis De Reede bevindt zich in de gemeente Haarlemmermeer en ligt op een strategische plek in de kern Rijsenhout. Het dorpshuis is gedateerd en toe aan vervanging. Samen met haar partners (o.a. SLS en Dorpsraad Rijsenhout) heeft de gemeente gekeken naar de gewenste toekomst voor deze locatie. Het plan van de partijen is om het dorpshuis te
herontwikkelen en te vervangen door een gebouw met een commerciële en maatschappelijke plint en daarboven woningbouw in het goedkope segment. Het merendeel van de huidige gebruikers van het dorpshuis zullen op een andere locatie gehuisvest worden. Een aantal partijen zal een ruimte moeten terugkrijgen in het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw en de daarin te
realiseren functies moeten passen in de kern Rijsenhout, een toevoeging zijn op de bestaande faciliteiten en woningvoorraad en zorgen voor een betere verblijfskwaliteit van Rijsenhout centrum.
een deel van de maatschappelijke activiteiten zal moeten worden samengebracht in de naastgelegen Ontmoetingskerk. De locatie van dorpshuis De Reede wordt herontwikkeld, waarbij aan de ontwikkeling voorwaarden worden gesteld om in de commerciële plint horeca te realiseren, waarbij de horecagelegenheid de verplichting krijgt om ook maatschappelijke activiteiten te ontplooien en te huisvesten in bijvoorbeeld  een zaal. Hierbij kan worden gedacht aan ruimte voor het dorpsfeest, tafeltennisvereniging en toneelvoorstellingen. De herontwikkeling kan worden aangevuld met woningbouw in het goedkope segment die moet aansluiten bij de behoefte en doelgroepen in Rijsenhout
(betaalbare woningen voor bijvoorbeeld senioren- of jongerenhuisvesting). Op 29 november en 1 december 2021 zal van 10:00 uur tot 15:00 uur een kijkdag georganiseerd worden. Tijdens deze dag kunnen belangstellenden de locatie van binnen en van buiten bekijken. Voor deelname aan de kijkdag dient u zich per email aan te melden (adres in tenderdocument). Op basis van gunningscriteria op kwaliteit en kwantiteit, wordt bepaald aan welke inschrijver het contract wordt gegund. Dit is de inschrijver die binnen het gunningstraject de hoogste totaalscore heeft behaald op de wensen.

Bron: Tenderned dinsdag 16 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244176

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *