Herontwikkeling “Bloementuin” Teylingen – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling “Bloementuin” Teylingen

Kaart: © Teylingen

Een van de locaties die de gemeente Teylingen wil herontwikkelen betreft: “Bloementuin” in Sassenheim gelegen tussen de Narcissenlaan en Mondriaanlaan. Een gebied met een voormalig tenniscomplex, drie – inmiddels gesloopte – gebouwen en een parkeerterrein ten behoeve van die vroegere bebouwing en het tenniscomplex.
Het project bestaat uit twee deelplannen, te weten:
• Deelplan A: een appartementengebouw met ca. 30 sociale huurwoningen;
• Deelplan B: het ontwikkelen van 56 koopwoningen.
Deelplan A wordt ontwikkeld door woningbouwcorporatie Stek en valt buiten de scope van de opdracht.
De opdracht voor deze niet-openbare aanbesteding omvat globaal het uitwerken van het huidige stedenbouwkundig ontwerp, het uitwerken en de aanleg van de toekomstige openbare ruimte, en het ontwikkelen, verkopen en realiseren van de geplande woningen in deelplangebied B. De gemeente Teylingen vindt het daarbij belangrijk de omwonenden te betrekken bij de
nadere inrichting van het gebied. Daarom verwacht de gemeente dat de ontwikkelaar van het gebied informatieavonden organiseert over uitwerking en planning van de woningen en openbare ruimte, zoals groenvoorzieningen, speelplaatsen, parkeerplaatsen en verkeersmaatregelen binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan en het civieltechnisch programma van eisen van de gemeente. Ook het – in samenspraak met de gemeente – uitbrengen van een regelmatige nieuwbrief wordt van de ontwikkelaar verwacht.

Om de vraag naar nieuwe woningen in de komende jaren tegemoet te komen is in dit plan een mix van woningen en appartementen opgenomen die past in de woonvisie 2015-2020 van de gemeente Teylingen. De woningbouwopgave voor deze locatie bestaat uit 86 woningen waarvan circa 30 sociale huurwoningen in deelplan A en 56 koopwoningen met verkoopprijzen (v.o.n.) variërend van € 275.000,- tot € 412.500,- in deelplan B. Een belangrijk speerpunt bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen en openbare ruimte is het onderwerp duurzaamheid. Het streven is om vergaande
duurzaamheidsmaatregelen op te nemen met aandacht voor: verlagen van energieverbruik, opwekken van duurzame energie, zorg dragen voor een gezond binnenklimaat, beperken van CO2-uitstoot, duurzame materiaalkeuzes maar ook het
zorg dragen voor een duurzaam en toekomstig huisvestingsklimaat. De te selecteren partij wordt verantwoordelijk voor het uitwerken van het huidige stedenbouwkundig ontwerp, het uitwerken en de aanleg van de toekomstige openbare ruimte en het ontwikkelen, verkopen en realiseren van de geplande woningen in deelplangebied B. Integraal onderdeel bij de uitwerking is het verzorgen van alle werkzaamheden ten behoeve van de omgevingsvergunningen en alle overige vergunningen die benodigd zijn voor het realiseren van de woningen en de aanleg en ingebruikname van de openbare ruimte zoals in het deelplangebied B is opgenomen.

Ten behoeve van de realisatie van de gebiedsontwikkeling dienen de volgende overeenkomsten gesloten te worden:
• Grondexploitatieovereenkomst
Deze overeenkomst ziet op de volledige ontwikkeling van de 56 koopwoningen binnen het kader van de woonvisie 2015-2020 van de gemeente Teylingen. De belangrijkste voorwaarden – waar gegadigde rekening mee dient te houden – die gesteld kunnen worden zijn:

o Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan
o LIOR gemeente Teylingen
o Woningbouwprogramma en maximale VON prijzeno Opheffen bouwweg en aanhelen openbare ruimte deelplan A
o Afstemming ontwikkelaar deelplan A inzake ontwikkelingen deelplan A en deelplan B, de (voortgang van de) uitvoering, bouwveiligheidsplan plus (BLVC), coördinatie en omgevingscommunicatie

• Koopovereenkomst
Deze overeenkomst ziet op de verkoop van de grond aan de gecontracteerde ontwikkelaar.

De gemeente houdt een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure (procedure met voorafgaande selectie), conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016). Dit werk zal op grond van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding worden aanbesteed. De driedaagse werkweek en BPKV hoe schrijf je dat uit? De eerste fase van de aanbestedingsprocedure heeft als doel maximaal vijf partijen te selecteren die een aanbieding mogen doen voor de opdracht.

Bron: Tenderned zaterdag 2 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239767

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *