Herontwikkeling Bijlmerbajes gegund aan AM, AT Capital en Lola – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling Bijlmerbajes gegund aan AM, AT Capital en Lola

VAN ONZE REDACTIE Een opdracht voor de herontwikkeling van de “Bijlmerbajes” is door het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking het Inkoop en Uitvoeringscentrum voor de Vreemdelingenketen gegund, aan een samenwerking van aannemers, ontwikkelaars en een leegstandbeheerder. Samen met AT Capital en Cairn, investeerders uit Singapore en de ontwerpers OMA,  FABRICations en LOLA Landscape ontwikkelt AM er een nieuwe, autoluwe stadswijk: Bajes Kwartier. Het plan houdt in dat 5 van de gevangenistorens worden gesloopt en er een wordt getransformeerd tot “groene toren”.

Nu nog asielzoekers

Begin augustus is het asielzoekerscentrum in de voormalige Bijlmerbajes aan de Wenckebachweg geopend. Het is het streven van de gemeente om de begeleiding op te schalen en nog actiever statushouders aan werk te helpen. In de Bijlmerbajes, een gigantische ruimte van 8 hectare met ca. 85.000 m2 bruto vloeroppervlakte, zitten sinds augustus 2016 asielzoekers. De asielzoekers zijn er erg ondernemend voor mensen met recent trauma. Ze zijn in dat jaar dat ze er zaten een popup hotel begonnen: Movement on the Ground. Deze wetenschap is van belang. Voor de opvang, herhuisvesting en werkgelegenheid van asielzoekers is via de Europese Unie veel subsidie beschikbaar.

Zo is er via een tijdelijke regeling van  Rijksdienst voor Ondernemen RV0 € 87,5 miljoen subsidie beschikbaar gesteld, die bovendien ook nog niet werd uitgegeven, zo berichtte de NOS in november 2017. De gemeenteraad van Amsterdam heeft daarbovenop tien miljoen euro uitgetrokken voor het begeleidingstraject van die asielzoekers in 2016 en 2017. Per vergunninghouder kan € 6.250,- aan subsidie aangevraagd worden – met een maximum van € 15 miljoen per verhuurder per jaar. Die subsidie, daar komt de woningzoekende statushouder niet voor in aanmerking. Alleen de projectontwikkelaars kunnen zulke subsidie aanvragen.

Ontwikkelaar koopt terrein

In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf heeft de  gemeente Amsterdam de uitgangspunten voor de nieuwe wijk opgesteld. Vijf consortia hebben voor de zomer een plan ingediend en een bod uitgebracht. Wat blijkt. Het consortium van AM betaalt via de Singaporese investeerder, ook weer ruim €84 miljoen euro voor het terrein. Was dat soms een Singaporese vluchteling?

Voor dat geld wordt de gevangenis omgetoverd in design cluster: een plek voor kunstenaars van internationale allure. Verder komen er horeca en een gezondheidscentrum. De nieuwe woonwijk krijgt volgens het persbericht “een stevig stedelijk karakter, maar ook is er veel groen met tuinen, hoven en waterpartijen. Parkeren moet ondergronds, de wijk is verder autoluw. De gemeente ontwikkelt er een school voor voortgezet onderwijs.” Toe maar.

Dus €84 miljoen. Dat is veel geld, dat de Singaporese investeerder ineens in Nederland wil beleggen in de Bijlmerbajes. Bijna net zo veel als €87 miljoen voor de subsidie die op de plank blijft liggen voor statushouders, die toevalligerwijs ook in de Bijlmerbajes wonen 1 jaar lang en dan ook een hotel beginnen. Wie wil er niet zo’n aanbesteding winnen om 84 miljoen te betalen voor de sloop en herontwikkeling van zo’n gebouw? Toch zijn er maar weinig gegadigden die op de opdracht hebben gereageerd. Je moet dat geld maar net hebben liggen.

Aanbesteding voor adviesdiensten

Zoiets moet je dan natuurlijk wel juridisch netjes afhandelen zodat iedereen die de aanschaf en duurzame urban herontwikkeling, groenvoorziening en tijdelijke opvang van asielzoekers zou kunnen uitvoeren voor iets tussen de €84 en €87 miljoen een kans maakt. De aanbesteding voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes was dan ook getiteld “adviesdiensten huisvesting” . Het doel van de aanbesteding is volgens de het sluiten van een overeenkomst, binnen aanbestedingsrechtelijke kaders”. Dat klinkt wat vaag. Wat staat er precies in de stukken?

Het beoogde doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst – voor het uitvoeren van de Opdracht zoals omschreven en nader gespecificeerd in de Aanbestedingsdocumenten – met drie Opdrachtnemers die binnen de gestelde kaders van het aanbestedingsrecht, de economisch meest voordelige inschrijving voor de Opdracht hebben uitgebracht. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Onderstaande doelstellingen zijn voor deze aanbesteding geformuleerd:
– Inhuren van hoogwaardige functionarissen en kwaliteit middels inspanningsgerichte en/of resultaatsgerichte opdrachten;
– Borgen van de continuïteit van dienstverlening;
– Partnerschap;
– Dedicated accountmanagement inclusief vaste contactpersonen;
– Borging van de processen, contractmanagement, administratie, facturatie.

Dat blijft allemaal wat vaag maar bij de beschrijving van de opdracht (Selectieleidraad (8) ) par. 1.5 wordt allengs duidelijker hoe de Singaporese statushouders voortaan aan het werk gaan, om die raamovereenkomst voor het uitvoeren van de opdracht van het sluiten van een overeenkomst uit te voeren: als – (Adjunct) Teamhoofd; – Vastgoedregisseur; – Projectregisseur; – Beleidsadviseur; – Projectleider; – Directievoerder; – Opzichter.

De opdracht is in de markt gezet als een niet-openbare aanbestedingsprocedure, bestaande uit twee fasen en is gepubliceerd via Commerce Hub. Daar vraagt het COA om kennis van groenbeheer en leegstandsbeheer en tegelijk kennis van vastgoedontwikkeling.  Wie heeft dat nou? Daarover zijn dan ook vragen gesteld door gegadigden over het clusteren. “Door het clusteren van de competenties in minimaal 1 referentie of maximaal 2 referenties voor competentie 1 achten wij dat weinig partijen anders dan de partijen die nu werken voor het COA kunnen voldoen aan de eisen.”

Toevallig heeft AM in samenwerking met asielzoekershuisvester Lola al die kennis voor het stellen van zo’n raamovereenkomst in huis. AM berichtte dan ook gisteren de opdracht te hebben gewonnen. Vanaf dinsdag 3 oktober is er een tentoonstelling over alle vijf de plannen die waren ingediend. 

Zie ook: http://www.at5.nl/artikelen/156740/bijlmer_bajes

Zie verder de aanbesteding adviesdiensten huisvesting:

Bijlage B Verklaring Sociale voorwaarden (2)

Nota van Inlichtingen Selectieleidraad (2)

Selectieleidraad (8)

Bron: Commerce Hub, TenderNed, AT5, NOS

 

2 thoughts on “Herontwikkeling Bijlmerbajes gegund aan AM, AT Capital en Lola

  1. Ik heb hier een bank waar nog een asielzoeker op zou kunnen slapen.Daarom zou ik als bankontwikkelaar toch in aanmerking moeten kunnen komen voor een huisvestingssubsidie
    Het is namelijk een hele duurzame bank geupcycled van CO2-uitstotende koeien. Zo beperkt de bank de CO2 uitstoot en krijgt de koe een tweede leven.

    Ik ben dan ook naarstig op zoek naar een Singaporese investeerder die 84 miljoen wil betalen voor het sluiten van een overeenkomst tussen de asielzoeker en mij.
    Een van de belangrijke voorwaarden is dat die asielzoeker wel van de bank af komt en een baan vindt. Dat is belangrijk voor de integratie. Ik heb daarvoor een werkgelegenheidsproject bedacht. Mijn balkon moet nog winterklaar worden gemaakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *