Helperzoomtunnel terug naar de tekentafel

Een ontwerp voor een nieuwe tunnel in Groningen, de Helperzoomtunnel,moet terug naar de tekentafel. Daartoe heeft de aannemerscombinatie Herepoort besloten aan de vooravond van Hemelvaart, vlak voordat de tunnel zou worden geplaatst. De verzakking van de grond was groter dan was voorzien. Uit een proef van afgelopen woensdag bleek, dat de grond zich heel anders gedraagt dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen die zijn gedaan de verwachting was.

©Projectbureau Aanpak Ring Zuid 2018

De Helperzoomtunnel is onderdeel van een groter project Aanpak Ring Zuid, om de ring ondergronds te maken.Het plan “verbetert de doorstroming op de ring en de bereikbaarheid van stad en regio, vergroot de verkeersveiligheid en bevordert het leefklimaat”, aldus de tender.

De tunnel zou op zijn plek worden geduwd via een glijbaan in de vorm van een stalen balk op funderingsblokken. Bij de proef afgelopen woensdag ging de tunnel weliswaar omhoog, maar zakten de stalen balken de grond in. Omgevingsmanager Bert Kramer van Combinatie Herepoort: “Het is onverantwoord om het inschuiven van de tunnel nu koste wat kost door te zetten. We moeten eerst goed onderzoeken wat dit betekent en hoe we dit probleem op kunnen lossen. Het is een domper, maar we moeten reëel zijn en kunnen hier niet tegen beter weten in mee verder gaan.”

Aanbestedingsnieuws heeft gekeken naar de tender van Rijkswaterstaat op TenderNed. De selectieleidraad noch de inlichtingen vermelden iets over de toestand van de grond waar de tunnel in moet worden aangelegd. Er wordt van alles gevraagd aan ervaringseisen van de aannemer, maar het ontbreekt nagenoeg volledig aan informatie over de uitvoering, situatieschetsen, randvoorwaarden of andere uitvoeringseisen.

De aanpak van de zuidelijke ringweg biedt een uitgelezen kans om de weg stedenbouwkundig en landschappelijk beter in te passen in de stedelijke omgeving. De vernieuwde zuidelijke ringweg krijgt een groenere uitstraling. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de ringweg verdiept aangelegd. Bovenop de verdiept aangelegde weg komen overkluizingen (‘deksels’), met daarop parken, lanen en groen: het Zuiderplantsoen. Dit nieuwe groen verbindt de stadswijken Oosterpoort, De Linie en de Herewegbuurt weer met elkaar.

Over de inkoopeisen meldt de aanbestedingsleidraad van 46 pagina’s alleen:

Gedurende de realisatie van het project dienen daarnaast de volgende doelen
nagestreefd te worden:
· borgen kwaliteitsambities inclusief vormgeving van publieke ruimte;
· beperken van verkeershinder gedurende de bouwfase;
· een bijdrage leveren aan het duurzame imago van de regio

Voor wat betreft de verkeershinder neemt die nu alleen toe. De tunnel kan alleen worden ingeschoven tijdens een periode dat de treinen niet rijden. Samen met ProRail moet dan ook gekeken wat dit betekent voor de planning en wat de mogelijkheden zijn voor een volgende treinvrije periode.” De werkzaamheden ter hoogte van de kruising met het spoor bij de Esperantostraat gaan wel gewoon door. Het gaat om het intrillen van damwanden en onderhoud aan voegen. De noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg in de richting Drachten blijft dus vier dagen lang afgesloten, vanaf Euvelgunne tot aan de Hereweg. Ook het treinverkeer blijft gestremd, vanwege de werkzaamheden bij de Esperantokruising.

De combinatie Herepoort bestaat uit:

Een directeur van een inkoopadviesbureau laat de redactie van Aanbestedingsnieuws weten “Dat komt omdat je moet praten met elkaar. Maar dat dóen ze niet. Als je een tunnel gaat maken, dan moet je toch zeker weten hoe de ondergrond in elkaar steekt. Het is toch een túnnel! Nu maak je een offerte en blijkt de grond te verzakken. Maar de grond is een gegeven, die lag er al voordat de opdracht er was. Dat moet je als inkoper meegeven. Er zijn toch allemaal rijksonderdelen die grondproeven doen? Je gaat toch niet zomaar een tunnel erin flikkeren?”.  

Zie ook:

https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/inschuiven-helperzoomtunnel-kan-niet-doorgaan

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/81903;section=2

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/48516

Edit: zie ook: ‘Het Kennisplatform Tunnelveiligheid als leeuwentemmer’, http://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3885/15_16_069%20mathesis%20Jasper%20Haen.pdf?sequence=1

Laatst geupdate op:

redactie Auteur

Comments

    Hans Kuiper

    (mei 14, 2018 - 6:17 pm)

    Is die directeur van een inkoopadviesbureau wel betrokken bij dit project? Hij heeft het over “ze”. Niet over “wij”. Ik adviseer de redactie de mening van betrokkenen te vragen.

Geef een reactie