Haven Rotterdam werkt samen met Mitsubishi in waterstof – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Haven Rotterdam werkt samen met Mitsubishi in waterstof

Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation gaan gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het op commerciële schaal importeren van waterstof naar een van de terminals van Koole in de Rotterdamse haven, waarbij gebruik gemaakt wordt van Chiyoda’s bewezen techniek voor opslag en transport van waterstof: SPERA Hydrogen™.

Noordwest-Europa zal op grote schaal waterstof moeten importeren om CO2-neutraal te worden, stelt het Havenbedrijf Rotterdam (zonder nadere onderbouwing, red AN). Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt daarom de mogelijkheden om waterstof te importeren uit landen waar het kosten-efficiënt geproduceerd kan worden. Verschillende bedrijven in Rotterdam, zoals Koole Terminals, zijn zeer geïnteresseerd in deze nieuwe, zich snel ontwikkelende markt en maken plannen om hun bestaande installaties te vernieuwen en/of nieuwe te bouwen. Het Havenbedrijf ondersteunt dit.

©Haven van Rotterdam 2021

Het verschepen van waterstof is lastiger dan het transport van olie of kolen. Een mogelijkheid is het koelen tot -253 graden, zodat het vloeibaar wordt. Een andere is de waterstof op te nemen in een drager zoals ammoniak of methanol. Ook is het mogelijk waterstof chemisch vast te leggen in een zogenoemde ‘liquid organic hydrogen carrier’ (LOHC) (*1).

Methylcyclohexaan (MCH) (*2) is zo’n LOHC. Deze stof blijft vloeibaar bij omgevingstemperatuur en -druk. De risico’s van transport en opslag van MCH zijn vergelijkbaar met die van olie en olieproducten. MCH wordt gemaakt uit tolueen en waterstof. Chiyoda Corporation heeft de SPERA Hydrogen technologie ontwikkeld om waterstof uit MCH te kunnen halen. Wordt deze technologie toegepast, dan ontstaat er ook weer tolueen, dat opnieuw gebruikt kan worden voor hetzelfde proces.

In 2020 hebben Chiyoda Corporation, Mitsubishi Corporation, MITSUI & CO. LTD en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha succesvol een demonstratieproject uitgevoerd met deze technologie. Daarbij werd in Brunei MCH geproduceerd en opgeslagen, in een tanker over een afstand van 5.000 km vervoerd naar Japan, met de SPERA Hydrogen techniek van Chiyoda Corporation omgezet naar waterstof en tolueen, waarna de tolueen terug naar Brunei is verscheept. Dit was het eerste project wereldwijd dat liet zien dat voor waterstof dit soort aanvoerlijnen technisch en commercieel opgezet kunnen worden. De verwachting is dat SPERA Hydrogen een belangrijke rol gaat spelen in het mondiale, grootschalige, commerciële transport van waterstof en daarmee bijdraagt aan het realiseren van een CO2-neutrale wereld in 2050. Grote voordelen van MCH ten opzichte van vloeibare waterstof en ammoniak als waterstofdrager zijn dat MCH gebruikmaakt van bestaande infrastructuur en schepen en makkelijker is te vervoeren en op te slaan.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 30 juli 2021

©Haven van Rotterdam 2021
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *