Halderberge wil een kapel verbouwen – Aanbestedingsnieuws

Halderberge wil een kapel verbouwen

Aanbestedingsnieuws ziet het niet elke dag voorbij komen. De verbouwing van een kapel. Het gaat ook nog eens om een laagste prijs aanbesteding. De bewuste kapel staat in Oudenbosch in de gemeente Halderberge. Laagste prijs, dat klinkt allemaal nogal liefdeloos. Ook de Aanbestedingsleidraad spreekt niet van wat de plannen nou precies zijn en straalt weinig ambitie uit. De aannemer moet maar gewoon in het bestek kijken en dat precies uitvoeren. Gaat het niet om een waardevol stuk erfgoed? Blijkbaar wel, op de website van de gemeente lezen we onder erfgoed:

De kapel van Sint Anna blijft behouden en wordt verbouwd. De architect is de afgelopen periode bezig geweest met het ontwerp en heeft dit weer een stukje verder gebracht. De komende maanden wordt hier de laatste hand aan gele

meer informatie over.

Gun eerst en daarna vertellen we wat we precies gaan doen. Maar nog voor de aanbesteding gaat lopen even een akkoord van de gemeenteraad. Die we dat vragen zonder dat we zelf weten wat we gaan doen.

In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een deel van St. Anna te verkopen voor woningbouw en de Mariaschool te verkopen aan twee ontwikkelaars. Eerder werd al besloten om geen nieuw cultuurcluster in de Mariabouw te gaan realiseren en in plaats daarvan Fidei et Arti te behouden en in de kapel van Saint Louis en de kapel van Sint Anna sociaal(culturele) functies te geven. De gemeenteraad heeft hierover op woensdag 3 november 2021 een positief besluit genomen.

In de tekeningen op de gemeentelijke website zijn we wel verward geraakt. Kapel kan een hokje van een meter zijn met een nis. Maar hier betekent het kennelijk “kerk”.  Volgens kerkpagina, wat ons in deze wel een betrouwbare bron oogt, is het een laat 16de eeuws zaalkerkje, met riet gedekt. De steunberen aan de voorgevel (westzijde) zijn boven het dak doorgetrokken en vormen zo een klokkentoren met een vierzijdig dak. De kapel is omstreeks 1518 gesticht voor de bewoners van het gehucht Heusdenhout omdat de parochiekerk van Ginneken te veraf lag.

fragment Schetsontwerp Sint Anna

Heel bijzonder allemaal. De aanbesteding daarentegen is niet zo bijzonder, geen aanbesedingshoogstandje om de beste leverancier aan te zoeken bijvoorbeeld om een specifieke monumenale restaurateur te werven maar om op laagste prijs een standaard Stabu bestek op te leveren, bekend van de woningbouw. Blijkens de tekeningen op de gemeentewebsite moete een flink deel rondom de kerk parkeerplaats worden. Dan is een vergissing zo gemaakt.

De aanbesteding is voor een Stabu bestek van bouwkundige werken, elektrotechnische installatiewerken, werktuigkundige installatiewerken en de terreininrichtingswerken ten behoeve van de verbouwing van de kapel Sint Anna aan het Sint Annaplein 3 te Oudenbosch.

En dan ook nog eens met de laagste prijs. Of er nog iets met kwaliteit geleverd wordt, maakt de gemeente Halderberge blijkbaar niet veel uit.

Het enige waar we nog hoop uit putten was dat er bij de omschrijving van technische eisen het volgende wordt gevraagd:

Aantonen middels twee verschillende referenties dat er ervaring is met het restauratie van monumenten met een opdrachtwaarde van minimaal € 500.000,-. 

Over de laagste prijs zegt de leidraad het volgende:

De inschrijvingen zullen worden beoordeeld op het gunningscriterium laagste prijs. De aanbestedende dienst heeft voor dit gunningscriterium gekozen, omdat in het bestek het werk dusdanig gedetailleerd is omschreven dat er voor inschrijvers weinig tot geen onderscheidend
vermogen is anders dan de prijs. De aanbestedende dienst verwacht geen grote verschillen in kwaliteit van inschrijvers. De onderwerpen die de aanbestedende dienst belangrijk vindt, zijn als eisen in het bestek omschreven.

Dus ja, wanneer heb je in de bouw voor de verbouwingen eigenlijk geen bijzondere expertise of onderscheidend vermogen? De redactie van Aanbestedingsnieuws vreest dat zo de sloop met een hoop gefoefel met quasi toestemming (een algemeen ja, zonder echt expliciet uit te leggen wat de bedoeling is) van de gemeenteraad. Is dat soms ook hoe zoveel kerken in Brabant voor woningbouw gesloopt zijn? Wat een plek om te wonen, het zal er wel gaan spoken.

Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op woensdag 31 mei 2023, tussen 9.30 en 11.30 uur. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht.
De schouw zal plaatsvinden op de volgende locatie: Kapel Sint Anna, Sint Annaplein 3 te Oudenbosch.
Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichtenbox van TenderNed tot uiterlijk dinsdag 30 mei 2023, 15.00 uur. Er is geen limiet in het aantal personen van de potentiële inschrijver welke aanwezig mogen zijn bij de schouw.
Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan. V.oor het stellen van vragen naar aanleiding van de schouw wordt verwezen naar de alinea “Nota van Inlichtingen” van de aanbestedingsleidraad. (Red An: Spoiler alert: daar staat het nogal wiedesige navolgende:) Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk de data zoals aangegeven in bovenstaande planning. Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen.

Zie ook:

©Halderberge 2023

https://www.bndestem.nl/roosendaal/bedreigd-sint-anna-maakt-oudenbosschenaar-weer-trots~a8eaceae/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *