Gunningsvoornemen EMA bouw voor Dura Vermeer

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwbouw voor het Europees Medicijn Agentschap  (EMA) in Amsterdam gegund aan Dura Vermeer. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de opdracht van € 255 miljoen vandaag ondertekend. Eerder deze week werd bekend dat Dura Vermeer al de enige was in de race, omdat de enige andere deelnemer zich had teruggetrokken, wat tegen het zere been was van de commissie van Europarlementariërs die toeziet op de controle van de aanbesteding.

©Rijksvastgoedbedrijf 2018

Dura Vermeer werkt het voorontwerp van Fokke van Dijk (architect bian j het Rijksvastgoedbedrijf) verder uit, bouwt het pand en doet 20 jaar het onderhoud. Dura Vermeer werkt daarvoor samen met andere bedrijven. De bouw van het pand en 20 jaar onderhoud kost 255 miljoen euro. Verder heeft Nederland de erfpacht van de grond eeuwigdurend afgekocht bij de gemeente Amsterdam. Daartegenover staat dat het EMA huur voor het pand betaalt aan Nederland.

Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 900 medewerkers, afkomstig uit zo’n 30 landen. Jaarlijks ontvangt het EMA ongeveer 36.000 bezoekers en zijn er 500 à 600 internationale vergaderingen. Daarom heeft het gebouw ook vergader- en congresvoorzieningen. De bouw van het nieuwe pand aan de Amsterdamse Zuidas start in juni van dit jaar en zal half november 2019 klaar zijn. Omdat het EMA al op 1 april 2019 vanuit Londen naar Amsterdam komt (en sommige medewerkers al eerder), zorgt Nederland vanaf 1 januari 2019 voor tijdelijk onderdak in het Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk.

Zie eerder:

Dura Vermeer enige inschrijver EMA nieuwbouw aanbesteding

Tender gepubliceerd voor nieuwbouw Europees Medicijn Agentschap

redactie Auteur

Geef een reactie