Gunning opdracht Nieuwe Sluis Terneuzen op handen – Aanbestedingsnieuws

Gunning opdracht Nieuwe Sluis Terneuzen op handen

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie VNSC gunt binnenkort definitief de opdracht voor de aanleg van Nieuwe Sluis Terneuzen aan het consortium Sassevaart. In deze combinatie zitten de volgende partijen: BAM Infra bv, DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International N.V., BAM Contractors nv en Algemene Aannemingen Van Laere N.V.

De bedoeling is dat er een nieuwe, grotere sluis komt die de doorstroming van het scheepverkeer verbetert. Een grote, nieuwe sluis biedt volgens de VNSC volop kansen. “Voor de binnenvaart, omdat er een betere toegang en vlottere doorstroming ontstaat vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Zelfs grote zeeschepen vinden straks gemakkelijk hun weg naar de havens in het achterland. Voor de regionale economie, want de Nieuwe Sluis kan zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid.”

Binnen de bezwaartermijn zijn geen bezwaren ingediend op de voorlopige gunning. Het definitieve contract is in voorbereiding en wordt binnenkort ondertekend. Zodra dit gedaan is, is de gunning definitief. Vervolgens stellen we de aannemer aan u voor. Ook kunnen we dan meer vertellen over de planning van het werk en de bouwmethode van de Nieuwe Sluis.

Het consortium Sassevaart heeft de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dit betekent dat zij de beste inschrijver waren op basis van prijs en kwaliteit. Het consortium Sassevaart heeft een inschrijving gedaan voor het ontwerp en de bouw van de Nieuwe Sluis voor een bedrag van €753.346.000 (inclusief BTW).

Bron: Bam, 23 augustus 2017

Zie de verschillende tenders die zijn uitgeschreven voor de nieuw te bouwen sluis:

Flexibele arbeid Gemeente Sluis en Terneuzen – Gemeente Terneuzen

Gegund aan Tempo-Team d.d. 8 december 2016

31122083: Overbruggingsfase Nieuwe Sluis Terneuzen – Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)

Opdracht noodstroom aanleggen ter voorbereiding (opdracht 25 januari 2017 d.d. 23 augustus 2017 gegund aan Boskalis)

31122083: Overbruggingsfase Nieuwe Sluis Terneuzen – Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)

Opdracht noodstroom aanleggen ter voorbereiding (opdracht d.d. 23 november 2016, ingetrokken d.d. 20 januari 2017)

zaaknummer 31114759 voor het uitvoeren van een heiproefonderzoek voor de nieuw te bouwen sluis Terneuzen – Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud

Opdracht gegund aan Jan de Nul voor €1,03 miljoen, d.d. 2 mei 2016

31041206: Aankondiging van een wijziging ‘Oostsluis Terneuzen’ (Vervangen taatskappen) – Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

Reparatie taatsconstructies (onderdraaipunten) van de puntdeuren van de Oostsluis in Terneuzen, gegund aan Heijmans voor €2,366 miljoen.

Zeevaartkade Quarleshaven (bestek ZSP 249) – N.V. Zeeland Seaports

het realiseren van een zeevaartkade Quarleshaven met bijkomende werkzaamheden te Vlissingen-Oost, gegund aan Aannemingsbedrijf De Klerk B.V. uit Werkendam.

Onderhoudswerkzaamheden aan waterbouwkundige constructies in de havens van Vlissingen en Terneuzen – N.V. Zeeland Seaports

Gunning nog niet bekend.

31104541: Variabel Onderhoud Sluizencomplex Terneuzen – Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud

Opdracht gegund d.d. 18 november 2016 aan Istimewa Elektrotechniek B.V. voor €3,5 miljoen

Zie eerder:

Vlaams-Nederlands consortium Sassevaart wint sluis in Terneuzen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *