Groot onderhoud wegen 2022-2023 Voerendaal – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud wegen 2022-2023 Voerendaal

Foto: Wareco.nl

De gemeente Voerendaal wil een raamovereenkomst met betrekking tot groot onderhoud wegen, voor de jaren 2022 en 2023 in de markt te zetten.  Het uit te voeren werk is gelegen in Voerendaal en zijn nauwkeuriger omschreven in de RAW-raamovereenkomst BH9014-001. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende werkzaamheden
b. Grondwerkzaamheden
c. Opbreken en aanbrengen funderingen
d. Opbreken en aanbrengen elementen- en asfaltverharding
e. Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
f. Opbreken en aanbrengen kolken, kolkaansluitingen en putranden
g. Herstraten, herstellen elementenverharding
h. Het aanbrengen van oppervlakbehandelingen
i. Opbreken en herstellen van overhakkers
j. Aanbrengen van bitumineuze scheurvullingen
k. Reparaties (freesvakken) in asfaltverharding
l. Overige bijkomende werkzaamheden

Start van de werkzaamheden is voorzien in maart 2022.
Einde overeenkomst 31 december 2023.
Mogelijke verlenging maximaal twee maal één jaar (2024, 2025).
Het budgetplafond met betrekking tot deze opdracht bedraagt jaarlijks €450.000,- excl. BTW.

De gemeente Voerendaal zal in deze aanbesteding een nationale openbare aanbestedingsprocedure volgen.  Gekozen is voor een aanbestedingsprocedure met als gunningscriterium laagste prijs. Het contract is een raamovereenkomst conform de RAW systematiek, gebaseerd op de standaard RAW bepalingen versie 2015. Met de inschrijver aan wie het werk gegund wordt zal
een overeenkomst met toepassing van de UAV 2012 worden gesloten. Opgemerkt wordt dat als de prijs van de goedkoopste inschrijver aanzienlijk laag is, de gemeente Voerendaal de inschrijver een toelichting op de prijs kan vragen. Er dient dan een
calculatie te worden overgelegd waaruit blijkt dat tegen de aangeboden prijs de gevraagde kwaliteit geboden kan worden.
Om te komen tot gunning zullen de volgende aspecten door de aanbesteder bij de beoordeling worden betrokken:
• Toetsing of alle gevraagde documenten zijn overlegd, volledig zijn en aan de eisen voldoen;
• Vaststelling van de fictieve inschrijvingsprijs.

Bron: Tenderned dinsdag 25 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250559

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *