Groot onderhoud aan A28 Noord-Nederland 2022 – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud aan A28 Noord-Nederland 2022

De A28 bij Haren (Gr). Foto: Google Streetview

Voor de instandhouding van het droge areaal (met name verhardingen, kunstwerken én verkeersvoorzieningen) van Rijkswaterstaat dienst Noord-Nederland zijn in de programmering maatregelen voorzien. De instandhouding van dit areaal wordt geborgd door contracten aan te gaan met marktpartijen. De voorbereiding en beheersing van deze contracten is belegd in de Programma’s, Projecten en Onderhoud van Rijkswaterstaat.

De scope van de opdracht omvat het rijbaan breed groot variabel onderhoud te verrichten op de rijksweg A28 (IGO 14). De werkzaamheden en locaties staan weergegeven in de aanbestedingsdocumenten. Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn
onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

Rijkswaterstaat heeft het voornemen de opdracht te verlenen in de vorm van een engineering & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht
wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

De inschrijvingsfase verloopt als volgt. De fase vangt aan met een algemene, voor alle ondernemers toegankelijke inlichtingenbijeenkomsten. Ondernemers hebben vervolgens de mogelijkheid tot het verzoeken om nadere inlichtingen.
Vervolgens dienen de ondernemers een inschrijving in. Deze start- en inlichtingenbijeenkomst voor het verstrekken algemene
en nadere inlichtingen vindt plaats op maandag 28 februari 2022. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de opdracht en de contractdocumenten. De bijeenkomst vindt indien nodig, vanwege het COVID-19 virus digitaal plaats. Nadere inlichtingen over de bijeenkomst worden via Tenderned gecommuniceerd. Indien nodig organiseert de aanbesteder aanvullende inlichtingenbijeenkomsten. Eenieder die aanwezig wil zijn bij een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet, wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst. In gebouwen van de Rijksoverheid geldt een legitimatieplicht. Indien de bijeenkomst digitaal plaatsvindt vanwege het COVID-
19 virus, dient u zich digitaal aan te melden via Tenderned “Berichten”, zodat u kunt deelnemen aan de digitale omgeving.
Zo spoedig mogelijk na een gehouden inlichtingenbijeenkomst wordt een nota van inlichtingen opgesteld. Deze nota wordt gepubliceerd op Tenderned.

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *