Groningenpas – Aanbestedingsnieuws

Groningenpas


Op dit moment heeft Groningen, zoals veel andere gemeenten een stadspas (Stadjerspas). Met deze pas worden minima in de stad (23.000 mensen) ondersteund met allerlei kortingen en financiële tegemoetkomingen. Deze zijn via een website inzichtelijk gemaakt. De pas kan zowel digitaal als fysiek worden gebruikt bij verschillende geselecteerde ondernemers en instellingen in de gemeente Groningen. Het gebruik van de pas wordt volledig geautomatiseerd bijgehouden.De huidige toepassing is echter te duur om mee door te ontwikkelen en is derhalve niet inzetbaar bij onze toekomstige ambities. Ook zijn de kosten voor de transacties hoog en is de interface daarbij ook niet transparant. Als laatste minpunt is de aanvraag van de pas niet een deel van de momenteel gebruikte oplossing. Dit alles is voor Groningen reden om op zoek te gaan naar een andere oplossing.

Kortom Groningen wenst een webshop omgeving met een betere functionaliteit dan de huidige applicatie. Het gaat hierbij om de continuering van de huidige dienstverlening aan de minima. Daarnaast eist Groningen dat de omgeving flexibel met de toekomst kan meebewegen. Te denken valt hierbij aan cultuur aanbiedingen voor jongeren, sociale sportaanbiedingen en de huisvuilpas. Dit moet allemaal mogelijk zijn zodra Groningen dit ambieert, maar dit maakt geen deel uit van de huidige aanbesteding, die alleen uitgaat van de pas voor de minima (23.000 pashouders), derhalve is het budget  voor deze aanbesteding € 250.000,-.

Groningen sluit met één inschrijver een overeenkomst voor het leveren van de Groningenpas. De overeenkomst gaat in op 2 maart 2020 en zal worden aangegaan voor een periode van vier jaar  met de mogelijkheid van optionele verlenging, met telkens een jaar tot uiterlijk 1 maart 2026.

Bron: Tenderned 22 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178504

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *