Groenrenovatie en rooien bomen Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk – Aanbestedingsnieuws

Groenrenovatie en rooien bomen Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk

Foto: Pixabay.com

De opdracht in deze aanbesteding omvat het renoveren van groenvakken en het rooien van bomen. Het uit te voeren werk is gelegen op verschillende locaties in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • tijdelijke voorzieningen
  • rooien en aanplanten beplanting
  • opbreken en aanbrengen verharding
  • verwijderen en aanbrengen houtconstructies
  • verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair
  • grondwerk
  • aanleg en renovaties gras- en bloem- /bollenvegetaties
  • watergeven beplanting
  • beregening bloem- en bollenvegetaties

Van aannemer wordt verwacht, indien nodig, aan meerdere deelopdrachten tegelijkertijd te kunnen werken.
De opdracht is niet verdeeld in percelen.

Voor uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze raamovereenkomst is een maximaal budget beschikbaar per gemeente van:
Barendrecht per jaar €370.000,-
Albrandswaard per jaar €270.000,-
Ridderkerk per jaar €330.000,-
Totaal per jaar €970.000,-
Voor uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze raamovereenkomst zijn bovenstaande budgetten beschikbaar (per jaar) gedurende de volledige looptijd van de raamovereenkomst. Hier is de indexering niet in meegenomen. Indien het maximale (totaal) budgetplafond is bereikt, behoudt de opdrachtgever het recht om de raamovereenkomst te ontbinden. Derhalve wordt er van de opdrachtnemer een assertieve houding/gedrag verwacht om het gestelde budgetplafond te monitoren en een signaal af te geven aan de opdrachtgever ter voorkoming dat het budgetplafond niet (vroegtijdig) wordt overschreden.
Het betreft een RAW-raamovereenkomst. De raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2022 en heeft een initiële looptijd tot en met 31 december 2023. Na deze periode heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst twee keer te verlengen met twaalf maanden. Deze verlengingen zijn niet automatisch en/of stilzwijgend.

De procedure betreft een Europese Openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016. Deze procedure heeft betrekking op de aanbesteding van een dienst. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De GR BAR-Organisatie is de aanbestedende dienst en treedt op namens de opdrachtgevers, de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *