Groenlinks Wijk bij Duurstede stelt vragen over textielophaling – Aanbestedingsnieuws

Groenlinks Wijk bij Duurstede stelt vragen over textielophaling

Groenlinks heeft vragen gesteld aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede over een aanbesteding voor textielophaling. Het gezamenlijke textiel ophalen heeft gevolgen voor lokale kringloopwinkels. Textiel in Wijk bij Duurstede wordt opgehaald met de gemeenschappelijke regeling  Afval Verwijdering Utrecht, waar 26 gemeenten bij zitten.

Het college benadrukt in de beantwoording, dat de textielophaling een college-bevoegdheid is, maar dat dit door de akkoordverklaring bij de gemeenschappelijke regeling terecht is gekomen. De akkoordverklaring zit ook in de raadsstukken. Die laat weinig ruimte voor zelforganisatie achteraf en moest op 17 september definitief zijn opgestuurd:

1. Deelname aan deze aanbestedingsprocedure betekent dat het College de uitkomsten
van de aanbestedingsprocedure zal accepteren en dat met de winnende inschrijver een
overeenkomst wordt afgesloten.
2. Externe technische en juridische advieskosten met betrekking tot deze aanbesteding
zullen door de deelnemende gemeenten worden gedragen, waarbij een verdeling
plaatsvindt op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2021. Tot deze kosten worden
tevens gerekend de kosten voor juridische procedures indien marktpartijen bezwaar
aantekenen tegen besluiten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure en de
uitkomsten ervan.
3. Externe en juridische advieskosten die worden gemaakt in opdracht van een individuele
gemeente worden in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Tot deze kosten
worden tevens gerekend de kosten voor juridische procedures indien marktpartijen
bezwaar aantekenen tegen besluiten van een individuele gemeente met betrekking tot
de aanbestedingsprocedure en de uitkomsten ervan.

Ook de AVU is wakker geworden over de gevolgen van het aanbesteden voor kringloopwinkels. Het is moeilijker om aan partijen te komen als eerzame burgers hun kleren bij het textielpunt inleveren en de kringloop zo niets krijgt. Dat kunnen die eerzame burgers natuurlijk voorkomen door zelf hun goede kleding in te leveren bij de kringloopwinkel in plaats van in een anonieme container.

Dus staatssteun aan Sympany of een andere textielcontainer-leverancier dat ten koste gaat van zowel eerlijke ondernemers als de bijstandsgerechtigden, daklozen en de vintage-hipsters hier.

Tijdens de voorbereiding van deze aanbesteding werd het AVU duidelijk dat er zorg bestaat bij meerdere gemeenten over de mogelijke gevolgen voor kringloopwinkels. Tweedehands kleding vormt vaak een belangrijk deel van de omzet. Het uitgangspunt bij de aanbestedingsprocedure is dat gemeenten vrij zijn in het bepalen van de voorwaarden voor de kringloopwinkels (en andere initiatieven die iets met tweedehandskleding doen) zodat die hun eigen rol en plek kunnen behouden, of naar gelang kunnen participeren. Hierover gaan we nog in gesprek met de kringlooporganisaties.

Aanbestedingsnieuws is zo wel eens een knuffel kwijtgeraakt. Op straat laten liggen. En waarschijnlijk door een voorbijganger in de container geworpen, want na een uur was het al weg. Sympany wist het niet terug te vinden en deed daad eerlijk gezegd ook geen moeite voor. Maar in welke winkel dan, want dan kijken we daar anders zelf. Dat wilden ze niet zeggen. We hadden pech gehad. In de container kijken of die daar niet in lag, was absoluut onmogelijk. Als het textiel aldaar gewoon met de kringloop was opgehaald, was dit nooit gebeurd. Wel hadden we 3 decennia eerder nog een knuffel ook weer gevonden bij de kringloop.

Ja, zo gaat dat met recyclen. Wat je kwijtraakt, komt terug in een andere vorm. Behalve je verstand.

Foto: pexels.com

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *