Grensoverschrijdende bushokjes: de Advocaat-Generaal – Aanbestedingsnieuws

Grensoverschrijdende bushokjes: de Advocaat-Generaal

Laatst geupdate op februari 16, 2018 door redactie

Aflevering honderd in de soap rondom de flexibele grenzen. Er was een uitspraak van het gerechtshof inzake  Exterion tegen Rotterdam en Connexion over de abri’s in Rotterdam. Daar was grensoverschrijdend belang vastgesteld. In Eindhoven was er geen grensoverschrijdend belang, volgens het Bossche gerechtshof. Logisch, aldus de advocaat-generaal, die de Hoge Raad inhoudelijk adviseert bij uitspraken. Daar hoeven we geen prejudiciële vraag over te stellen. De kwestie is al helemaal opgehelderd.

Bij een opgehelderde kwestie (acte éclairé) is het namelijk niet verplicht om het Europese Hof van Justitie vragen te stellen over hun regelgeving. Je zou dus denken dat als het Hof van Den Bosch en het Hof van Den Haag tot een exact tegengestelde conclusie komen over de vraag of sprake is van grensoverschrijdend belang, dat het dus blijkbaar niet zo duidelijk is. Als je leest waarom de A-G het allemaal zo duidelijk vindt, wordt het er niet heel veel duidelijker op.

Zo maakt de A-G er gewag van dat er in de juridische literatuur volgens bijvoorbeeld auteur Langeveld sprake is van een oud toetsingskader (Belgacom) en een nieuw toetsingskader (Technoedi). Volgens de A-G is dat niet zo, want dat er een nieuw toetsingskader is, blijkt niet uit de uitspraken. Driessen e.a. denken dan weer dat het Bossche Hof gewoon fout zit “Ook valt de door Hof Den Bosch kennelijk als uitgangspunt genomen regel, dat niet te snel zou mogen worden aangenomen dat sprake is van een grensoverschrijdend belang, op geen enkele wijze uit de Europese rechtspraak te herleiden.” En een Heinsbroek zegt dan weer precies het tegenovergestelde van de A-G, namelijk “Er bestaat dus verschil van inzicht over de uitleg van het begrip ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’. Dat verschil van inzicht vindt met name grond in de duiding van de arresten Belgacom en Tecnoedi.” Dus die twee arresten zijn niet zo duidelijk… Maar wacht even… Het was toch heel duidelijk?

Nou dan wordt het wel heel spannend waarom al die juridische auteurs zo van mening verschillen terwijl het allemaal zo klaar is als een klontje, volgens de A-G, als een buitenlandse vennoot deze opdracht via een Nederlandse dochter wil verwerven, dan is er toch wel grensoverschrijdend belang. De ene uitspraak zegt dit, de andere zegt dat. Wat is het nu? Nou dat is toch hartstikke duidelijk:

De A-G:

Voor het aannemen van een duidelijk grensoverschrijdend belang is mijns inziens niet toereikend dat de geïnteresseerde Nederlandse onderneming een vennootschapsrechtelijke band heeft met een buitenlands bedrijf. Een duidelijk grensoverschrijdend belang is echter wel aan de orde wanneer er een reële mogelijkheid bestaat dat bij een buitenlandse vennootschap belangstelling bestaat om deze specifieke opdracht via een Nederlands dochterbedrijf te verwerven.

[…]

Verder heeft het HvJ EU in verschillende arresten (waaronder Belgacom en Tecnoedi) reeds invulling gegeven aan het begrip ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’, zodat, zo bezien zou kunnen worden aangenomen dat sprake is van een acte éclairé.

Het is zo duidelijk dus, omdat het Hof er al meerdere uitspraken aan gewijd heeft. Wacht even, de onduidelijkheid zat er toch juist in, dat er zo veel uitspraken aan zijn gewijd?

 

Zie verder:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:83

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *