Gladheidsbestrijding gemeente De Bilt 2022-2027 – Aanbestedingsnieuws

Gladheidsbestrijding gemeente De Bilt 2022-2027

De gemeente De Bilt is beheerder van een groot deel van de openbare wegen in de gemeente. Ze heeft een zorgplicht, vastgelegd in de Wegenwet, om haar wegen in een goede en veilige staat te laten verkeren. Gladheidbestrijding valt onder deze zorgplicht. Om optimaal in te kunnen spelen op deze zorgplicht wordt de gladheidbestrijding uitgevoerd volgens een vooraf vastgesteld beleidsplan. Het is de visie van de gemeente vanuit haar bedrijfsplan om de regisserende rol van de gemeente te versterken.

De opdracht betreft de uitbesteding van:
– de voorbereidende werkzaamheden (vlootschouw, opleiding personeel);
– bereikbaarheid en inzetbaarheid 7 dagen per week en 24 uur per dag (consignatiedienst);
– preventieve en curatieve bestrijding van gladheid in tunnels, op autowegen, fietspaden en het voetgangersgebied bij station Bilthoven (nat / droog strooien, sneeuwploegen);
– de inkoop en opslag van dooimiddelen.

De opdrachtgever houdt zelf de regie op de gladheidbestrijding. De Bilt signaleert de gladheid zelf,  maar stemmen dit ook af met de signalering van de opdrachtnemer. In samenspraak met de opdrachtnemer beslissen wij wanneer er uitgerukt moet worden en wordt de dosering bepaald, of er nat of droog gestrooid moet worden, of er wel of geen schuif gebruikt moet worden en controleert de gemeente de uitvoering.

De gemeente wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de gladheidsbestrijding. De opdrachtgever wil voor een periode van drie  jaar een overeenkomst afsluiten met de mogelijkheid om twee keer te verlengen met een duur van één jaar per
verlenging. De opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese openbare
procedure.  Het gunningscriterium is beste prijskwaliteitverhouding. Het contractbeheer wordt verzorgd door opdrachtgever.

Bron: Tenderned zondag 3 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266141

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *