Gezonde scholen Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Gezonde scholen Amsterdam

Het programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam (GSA) 2015-2018 is in 2015 gestart om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Amsterdam les krijgen in een gezonde leeromgeving met voldoende frisse en gezonde lucht (= laag CO2-gehalte en
bescherming tegen fijnstof). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan de prestaties van zowel kinderen als leerkrachten en leidt tot minder gezondheidsklachten. De gemeente investeert daarom samen met de schoolbesturen in goede ventilatiesystemen in klaslokalen van het primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO).

Foto: Fragment Gezondescholen.nl

Gemeente en schoolbesturen financieren gezamenlijk. Binnen dit programma neemt de gemeente het bouwheerschap over van de schoolbesturen.
Voor de uitvoering van het programma Gezonde Schoolgebouwen worden jaarlijks coalitiemiddelen beschikbaar gesteld waar jaarlijks een vastgesteld aantal scholen mee kunnen worden gerealiseerd.De schoolbesturen kunnen zich vrijblijvend voor dit project aanmelden maar zijn bij deelname verplicht een vast percentage van de investering mee te betalen. Doel is dat de slecht presterende schoolgebouwen voorrang krijgen om voor uitvoering in aanmerking te komen.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:
Realiseren van centrale of decentrale luchtbehandeling in leslokalen.

  • Het binnenklimaat van de leslokalen op het onderdeel Lucht opwaarderen naar Klasse B (conform het PvE Frisse scholen 2015).
  • Het binnenklimaat van de leslokalen op het onderdeel kunstmatig Licht opwaarderen naar Klasse B (conform het PvE Frisse scholen 2015).

Scholen zijn uitgenodigd om hun scholen die nog niet voldoen aan te melden, maar zijn hiertoe niet verplicht. Daarnaast financieren de scholen de projecten deels zelf mee. Ook wenst opdrachtgever flexibiliteit in de omvang en de hoeveelheid tranches te behouden.
Om deze redenen is het voor opdrachtgever niet mogelijk om de definitieve scope van de opdracht te bepalen en is ervoor gekozen een raamovereenkomst af te sluiten. opdrachtgever is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met maximaal tien
opdrachtnemers, waarvan met maximaal zes opdrachtnemers een raamovereenkomst wordt afgesloten en met maximaal vier opdrachtnemers een Raamovereenkomst wordt afgesloten op basis van een zogenoemde wachtkamerconstructie. De opdrachtnemers met een raamovereenkomst o.b.v. de wachtkamerconstructie komen in beginsel niet in aanmerking voor deelname aan de minicompetities.

Bron: Tenderned 4 movember 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179499

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *