Gemeenteraad bedroefd over mislukte bestrating haven Genemuiden

Na twee jaar moet de haven van Genemuiden alweer opnieuw bestraat worden omdat die op verschillende plaatsen tot wel 30 centimeter is verzakt. PvdA-raadslid Klaas Eenkhoorn noemt het, in lokaal weekblad De Stadskoerier:  “triest. Het lijkt me logisch dat er bij een aanbesteding ook een zorgplicht aan gekoppeld kan worden. Als dat niet zo is, heb je verkeerd onderhandeld.” Ook andere raadsleden spreken schande van het opnieuw bestraten van de haven, direct na een grote renovatie.

Volgens verantwoordelijk wethouder Visserman is destijds een garantie afgekocht. Raadslid Henk Buit (CDA/Fractie Henk Buit) zegt erover: “Ik zag toen dat ze de damwand aan het afbranden waren. Maar als die te lang is, sla je die verder de grond in, dan brand je die niet af.” Henk Buit staat niet meer op de kieslijst van het CDA vanwege onvoldoende steun en is in januari een eenmansfractie begonnen. Buit wilde, volgens Genemuiden Actueel, niet langer met de SGP in een coalitie zitten wanneer die partij zijn integriteit ter discussie stelt.

Het is dus roerig in politiek Genemuiden. Hoe zat het dan met die aanbesteding? Daar blijkt Genemuiden zelf medio 2016 ook een groot onderzoek naar te hebben gehouden. Het project wordt zeer zorgvuldig en transparant aanbesteed. Toch lukt het niet om een kwalitatieve aanbesteding eruit slepen. Daarna wordt de aanbesteding onderhands gegund aan een bieder; ook dat drukt de prijs niet verder.

In 2016 was het havenplein opnieuw ingericht, met subsidie van de provincie Overijssel en het rijk. Die laatste subsidie bestond uit een Quick Win subsidie (red An. Van de Crisis- en Herstelwet) die gekoppeld was aan een nauwe deadline. Bij de aanbesteding in 2014 is gekozen voor een Engineering &Construct contract met een functioneel gespecificeerde uitvraag in een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure. Daarop kwamen 13 reacties binnen. Van de 5 geselecteerde bedrijven vallen er dan echter 2 af en presenteren de overgebleven 3 een kostenverdubbeling.

“Ondanks [red. AN nee, wegens] dat het uitvoeringskrediet voor de industriehaven bekend was, (het was immers behandeld in een openbare raadsvergadering)
42, bleken de geoffreerde bedragen ruim twee keer zo hoog te liggen.”

Verantwoordelijk gemeente Zwartewaterland trekt dan de aanbesteding in. Daarop wordt een “onderhandelingsprocedure” ingezet, dat was op 18 februari 2014.

©RWS 2015 / Genemuiden 2016

Het blijkt de procedure te zijn van 2.30 en 2.31 Aanbestedingswet (meer bekend van het regeringsvliegtuig), een gewone onderhandse aanbesteding als een reguliere aanbesteding mislukt is. Ineens vergroot de belangstelling van het bestuur en komt men heel vlot tot de conclusie dat de Beens Groep de opdracht moet winnen. Dat leidt blijkens het rapport echter niet of niet volledig tot de gewenste kostenbesparingen.

In de uitvoering van het project zijn vanuit kostenoverwegingen wijzigingen doorgevoerd. Zo is voor een deel van de kade geen nieuwe damwand geplaatst. Ook is de lengte van de kade minder verlengd dan oorspronkelijk voorzien en is de lengte van de bestaande wachtplekken in tact gebleven. Verder zijn de havenfaciliteiten versoberd doordat het cameratoezicht is vervallen en er minder water- en elektra-aansluitingen zijn gerealiseerd. Ook is het fundament voor de kade op een andere wijze gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland.

Doordat de voorbereidingskosten als gevolg van de niet-gehaalde krappe deadline sowieso zijn overschreden, wordt er uiteindelijk bezuinigd in de uitvoering om die kosten terug te winnen. Het rapport erover signaleert, dat de raad, die zich wel met het proces bemoeid heeft, onder meer door een container terminal uit het project weg te laten, zelf niet kritisch genoeg was op de gestelde projectdoelstellingen en of die gehaald zijn. Zo concludeert het rapport:

Omdat de doelstellingen vooraf niet duidelijk genoeg zijn vastgelegd. is het niet mogelijk om vast te stellen of de gemeente waar voor haar geld heeft gekregen 

 

_zie https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/document/3566201/1

https://destadskoerier.nl/algemeen/industriehaven-opnieuw-bestraat-triest

 

redactie Auteur

Geef een reactie