Gemeenten Hoekse Waard kopen energie duurzaam in – Aanbestedingsnieuws

Gemeenten Hoekse Waard kopen energie duurzaam in

De colleges van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen hebben ingestemd met het regionaal gecoördineerde voorstel om stroom en gas in 2017 en 2018 zo groen mogelijk in te kopen. Met deze maatregel wordt uitvoering gegeven aan de regionale Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020, die in september door alle gemeenteraden in de regio is vastgesteld.

Overheidsinstellingen zijn verplicht om duurzame energie in te kopen. De productie van duurzame energie in Nederland blijft alleen ver achter op de vraag. Slechts 5,5% van de totale energieproductie in Nederland is groen. Om die reden hebben de gemeenten in de Hoeksche Waard ervoor gekozen hun ingekochte stroom te verduurzamen met zogeheten Garanties van Oorsprong (GvO). Met een GvO wordt de garantie gegeven dat de ingekochte stroom daadwerkelijk groen is. Aan elke GvO is een productielocatie en -datum gekoppeld en op die wijze zijn er verschillende opties in de verduurzaming . Voor het gasverbruik moeten certificaten worden gekocht ter compensatie van de CO2-uitstoot. Ook hierin zijn verschillende opties, met elk een eigen bijdrage aan het milieu.

Doordat de gemeenten in de Hoeksche Waard gekozen hebben voor de meest duurzame GvO voor het stroomverbruik, dragen zij bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen en dus niet aan die van een ander land. Daarbij wordt een deel van de kosten geïnvesteerd in de uitbreiding van de productie van duurzame energie. Andere opties hebben geen bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen en/ of leveren geen bijdrage aan de uitbreiding van de productie van duurzame energie.

De certificaten van het gasverbruik waarvoor regionaal is gekozen, compenseren niet alleen de CO2-uitstoot, maar dragen ook bij aan de versterking van het milieu, de sociale omgeving en de lokale economie in ontwikkelingslanden. Daarnaast wordt er een bijdrage geleverd aan het behoud van bossen in die landen. Andere opties compenseren slechts de CO2-uitstoot en/ of dragen bij aan de versterking van het milieu en de sociale omgeving in ontwikkelingslanden.

Eind 2016 zal onderzoeksbureau Telos in opdracht van de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard een onderzoek naar duurzaamheid in de Hoeksche Waard afronden. Dit onderzoek dient als nulmeting voor de regio, waarbij tevens gemeten wordt hoe de gemeenten onderling presteren op het gebied van duurzaamheid. Met de inkoop van groene energie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de Hoeksche Waard.

Bron: Persbericht Oud Beijerland, 24 oktober 2016
(cursivering redactie)

Bron Afbeelding: A. Beijer https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkhuisje_naast_de_vogelkijkhut.jpg
Bron Afbeelding: A. Beijer https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dijkhuisje_naast_de_vogelkijkhut.jpg

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *