Gemeente teistert ZZP’er Macander met inkoopbeleid

In een column op de website Joop doet Hester Macander haar beklag over de “aanbestedingen-gekte”. Macander vindt dat de tijd en energie die erin geïnvesteerd wordt, niet in verhouding staat tot de omvang van de opdracht. De column gaat over een onbekende gemeente die via een meervoudig onderhandse aanbesteding op zoek gaat naar een communicatiemedewerker voor een training.

Ze verhaalt hoe een gemeente een onderhandse aanbesteding uitzet voor een training van 1 dag, waarbij een halve dag werk nodig is om de training van een dag binnen te halen. Die aanbesteding wordt uitgezet bij 3 ondernemers. Dat is een meervoudig onderhandse aanbesteding. Daarnaast heb je enkelvoudig onderhandse aanbestedingen, waarbij de opdracht gegund wordt aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.. Boven de drempel is een meervoudig onderhandse aanbesteding verplicht.

Over hoe dat geselecteerd moet worden is een handleiding geschreven.

Aanbestedende diensten zijn verplicht om de Gids Proportionaliteit te hanteren.  Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. Die Gids Proportionaliteit geeft ook richtsnoeren mee wanneer meervoudig onderhands moet worden aanbesteed.

We plakken het er maar even in, voor alle gefrustreerde ZZP’ers die nog wat minder vertrouwd zijn met de materie dan de meeste gemeentelijke inkopers.

 

Zie ook: bij PIANOo de Gids Proportionaliteit 2016  

Wanneer mag je enkelvoudig onderhands aanbesteden? Dat verschilt per aanbestedende gemeente. Zij hebben dat vastgelegd in hun inkoopbeleid. In Amsterdam ligt de grens op 50K. In Helmond ligt de drempel op slechts 30K, dat is inderdaad precies waar het oranje balkje begint.

Bij opdrachten onder de drempel is het niet verplicht om te motiveren. Toch stuit dat motiveren nu net Macander nog het meest tegen de borst. Ze krijgt de opdracht niet, omdat ze zuchtte op het eind waardoor het leek alsof ze de opdracht niet wilde. Dat dat frustrerend is, kunnen we ons wel een beetje voorstellen. Zeg de hypotheek maar vast op, ik heb gezucht op het einde van het gesprek. 3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

Macander heeft ook een praktische tip : doe het gewoon niet. Maar dat moet dus maar net mogen. Opmerkelijk is dat ze aangeeft dat de gemeentelijke inkopers laten weten in het gesprek op zoek zijn naar een “klik”. Dat mag natuurlijk helemaal niet, een klik. Dat is niet objectief. Dat is tenminste de mening van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zie eerder: CvA: Klik is ontoelaatbaar subgunningscriterium Is een zucht objectief? Je kan natuurlijk wel objectief zuchten tellen.

Dus (semi- )overheidsinstanties: krab je achter de oren en hanteer de aanbestedingen-gekte met wijsheid, wat inhoudt: alleen bij grote opdrachten.

redactie Auteur

Geef een reactie