Gemeente Roosendaal zoekt nieuwe parkeerautomaten – Aanbestedingsnieuws

Gemeente Roosendaal zoekt nieuwe parkeerautomaten

Bestaande Roosendaalse parkeerautomaat in de Molenstraat. Foto: Google Streetview

De aanbestedende dienst in deze aanbesteding is de gemeente Roosendaal (in opdracht van Parkeer Beheer Roosendaal B.V.)  De uitvoering van het gemeentelijk parkeerbeleid is belegd bij Parkeer Beheer Roosendaal B.V. waarmee als contractpartner de leverings- en onderhoudsovereenkomst zal worden afgesloten. In de gemeente Roosendaal geldt in het centrum en omliggende wijken een parkeerregime. Dit parkeerregime is opgedeeld in twee tariefzones voor betaald parkeren. Daarnaast zijn er ook straten met alleen vergunninghouders parkeren en dagkaarten en één plein en aanliggende straat met alleen vergunninghouders parkeren. In alle zones gelden dezelfde tijden waarop betaald parkeren geldt, uitzondering hierop is het Emile van Loonpark.

De gemeente Roosendaal heeft op dit moment ca. 73 parkeerautomaten in het centrum en de wijken daar omheen staan. Deze automaten zijn
verouderd en dienen vervangen te worden. De gemeente  heeft er voor gekozen om een gedeelte van de automaten te laten vervallen. Het verwachte aantal te leveren parkeerautomaten bedraagt in ieder geval 43 stuks. Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de levering, installatie en derde lijns
onderhoud van parkeerautomaten en bijbehorend beheersysteem, het één en ander conform het functioneel Programma van Eisen.

De te sluiten onderhoudsovereenkomst en ICT-Prestatie overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar, met daarna de mogelijkheid om deze jaarlijks te verlengen. De aanbestedende dienst zal zelf het eerstelijns correctief onderhoud uitvoeren. Opdrachtnemer verzorgt het preventief en tweedelijns en derdelijns correctief onderhoud.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure en de beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de gunningscriteria om zo de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen waarbij het criterium de beste prijs-kwaliteit Verhouding (BPKV) wordt gehanteerd.

Bron: Tenderned maandag 8 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342378

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 juli 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *