Gebied Noord-West – Inframaatregel Airportsprinter Almere Buiten perronverlenging – Aanbestedingsnieuws

Gebied Noord-West – Inframaatregel Airportsprinter Almere Buiten perronverlenging

Station Almere-Buiten. Foto: Google Streetview

De NS wilde de dienstregeling aanpassen en de reizigersorganisaties wilden verlenging van de perrons in Rotterdam Centraal en Almere-Buiten.Pro-rail heeft besloten om de perrons in Almere-Buiten te verlengen en dat is ook het doel van deze aanbesteding. ProRail B.V.  is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de capaciteit op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. Tevens onderhoudt ProRail bestaande infrastructuur zoals spoor, wissels, seinen en overwegen.

ProRail besteedt werkzaamheden uit die marktpartijen kunnen uitvoeren. De aandacht van ProRail is gericht op het specificeren, het in concurrentie brengen en het in onderling verband managen van contracten. ProRail heeft daartoe contracteringsbeleid vastgesteld. De werkzaamheden betreffen een perronverlenging op station Almere Buiten. Als gevolg van deze verlenging zullen ook drie seinen verplaatst moeten worden en een nieuw sein geplaatst. Ook is sprake van een stukje hangdraadvermeerdering aan de bovenleiding. Het zwaartepunt in deze aanbesteding betreft civiel en niet-erkend werk.

De gegadigde meldt zich aan via TenderNed door onder “Mijn aanmelding” de stappen voor de aanmeldfase te doorlopen. Het ingevulde en ondertekende UEA van gegadigde dient geüpload te worden. Indien van toepassing dient tevens geüpload te worden het ingevulde en ondertekende UEA van een combinant of van een derde op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan. Nadat de aanmeldingstermijn is verstreken, zal ProRail de aanmeldingen beoordelen. De beoordeling vindt plaats op basis van het ingediende UEA. Indien de aanmelding van de gegadigde positief is beoordeeld door ProRail, zal ProRail de gegadigde verzoeken de in TenderNed genoemde bewijsstukken binnen 48 uur in te dienen via de module ‘’Berichten’’ in TenderNed. Op grond van de uitkomst van de toetsing van de bewijsstukken wordt vastgesteld of de gegadigde geschikt of niet geschikt is. ProRail kan op grond van artikel 12 ARN2016 een nadere selectie houden tussen de gegadigden die
niet zijn uitgesloten en die voldoen aan de minimumeisen.
Na afronding van de selectieprocedure deelt ProRail de selectiemededeling mede aan de
gegadigden.
Hierna volgt de uitnodiging tot inschrijving, waarbij gegadigden die geschikt zijn bevonden, gelijktijdig worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned 6 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216188

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *