FNV/Telegraaf: gesjoemel met aanbestedingen Rijksoverheid – Aanbestedingsnieuws

FNV/Telegraaf: gesjoemel met aanbestedingen Rijksoverheid

In een artikel van de Telegraaf dat in samenwerking met de FNV is opgesteld, wordt een onderzoek onder rijksambtenaren gehouden naar het voorkomen van integriteitsschendingen. Maar liefst 1 op 6 ambtenaren blijkt daar ervaring mee te hebben. Als wordt doorgevraagd om wat voor schendingen het gaat, blijkt dat onder meer met aanbestedingen gesjoemeld wordt.

Zo bericht de Telegraaf, naar aanleiding van het onderzoek, dat de FNV hield onder 1368 leden: “Het zijn soms kleine handelingen, zoals een andere datum op een besluit zetten. Maar daarmee zijn soms grote geldbedragen gemoeid, zoals bij een opzettelijk foute aanbesteding.” Het merendeel (85%) geeft aan dat niet-integer handelen gevolgen heeft voor het publieke of maatschappelijke be

©FNV 2018

lang, zoals bijvoorbeeld beleid op basis van onjuiste informatie en verkeerde of verspilde besteding van geld. Bovendien leidt niet-integer handelen ook tot psychische klachten bij de ambtenaren, zoals stress, angst en/of schuldgevoelens (52%).

Fraude en Aanbesteding

Een van de door de FNV onderzochte ambtenaren geeft aan dat er sprake is van collusie ten aanzien van inkoop. Dat is informatie die de Telegraaf extra heeft bovenop het rapport zelf, het citaat is niet in het rapport opgenomen.

„Vriendjes aannemen voor leuke klusjes, en zorgen dat bepaalde andere personen geen opdrachten meer kregen”, getuigt een van de ondervraagden. Een ander werd onder druk gezet „zo inefficiënt te werken dat projecten veel duurder worden, de aannemer er beter van wordt, maar niet de belastingbetaler.”

Aanbestedingsnieuws kan uit eigen waarneming eveneens bevestigen dat rijksambtenaren ook aangeven aanbestedings-data te hebben moeten veranderen. Zo wordt de gunningsbeslissing voor het inschrijven op de aanbesteding al eerder gepubliceerd, soms nog voor de publicatie van de inkoop uit. Dat gebeurt via andere aanbestedingen, zodat niet iedere inschrijver hiervan op de hoogte is, en geen beroep kan worden ingesteld. Ook wordt opzettelijk relevante informatie om in te schrijven op de aanbesteding eerder gepubliceerd in een marktconsultatie met een andere naam, zodat je maar moet raden dat het dat is. Daarnaast is Aanbestedingsnieuws in gesprek geweest met project managers die hebben aangegeven “wonderlijke inschrijfsommen” te hebben ervaren, waarbij de concurrent onwaarschijnlijk te precies onder de inschrijfsom van de project manager zat.

Zie ook FNV / Telegraaf:21 november 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2823107/sjoemelende-directeuren-intimideren-hun-ambtenaren
https://www.fnv.nl/site/over-de-fnv/perskamer/persberichten/1470153/rapport_integriteit_bij_de_rijksoverheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *