Fietspaden Lithoijen-Oss – Provincie Noord Brabant – Aanbestedingsnieuws

Fietspaden Lithoijen-Oss – Provincie Noord Brabant

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor de reconstructie van de fietspaden tussen Lithoijen en Oss. De N625 is de verbindingsweg tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss via de kernen MarenKessel en Lith. Tussen de rotonde John F. Kennedybaan – Beatrixweg en de komgrens van Oss (op ca. 100 m van de rotonde John F. Kennedybaan – Voorburcht) is het huidige wegprofiel te smal voor een duurzaam veilige inrichting. De fietspaden zijn te smal en worden in meerdere richtingen bereden. Als voorkeurs alternatief is gekozen voor een éénzijdig fietspad van 4 m breedte aan de westzijde van de N625. Dit fietspad is geschikt voor gebruik in 2-richingen.

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Oss. Gelegen tussen de plaatsen Oss en Lithoijen, op en naast de provinciale weg de N625 (kilometrering 17,65 tot 20,25). Het werk valt deels buiten en deels binnen de bebouwde kom van Oss.Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1 Civieltechnische werken
11 Opruimingswerken
12 Grondwerken
13 Rioleringen
14 Funderingen
15 Verhardingen
16 Wegbebakeningen/Afschermingsvoorziening
17 Diverse werken
18 Algemene werkzaamheden
5 Kunstwerken
6 Installatiewerken Openbare Verlichting
7 Groenvoorzieningen
8 Werken van algemene aard

Het gehele werk, met uitzondering van de in de nazorgperiode voorgeschreven uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorzieningen, moet worden opgeleverd op of vóór 1 juli 2024. De plantwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 15 november 2023 en 1 april 2024. Voor elke dag waarbij vóór 15 november 2023 met de plantwerkzaamheden wordt
begonnen en voor elke dag dat de plantwerkzaamheden na 1 april 2024 worden opgeleverd, zal een korting van €500,- op de aannemingssom worden toegepast.

De aanbesteder respectievelijk opdrachtgever verklaart bij deze openbare nationale aanbestedingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. De beoordeling van de Inschrijvingen en de uiteindelijke Gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op
basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 24 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286593

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *