Erfpacht-tender Zuidas tijdelijke rechtbank – Aanbestedingsnieuws

Erfpacht-tender Zuidas tijdelijke rechtbank

Op 16 september 2021 start het Rijksvastgoedbedrijf de openbare inschrijving tot uitgifte van de eeuwigdurende erfpacht van een tweetal kavels. Deze ontwikkellocatie, die is gelegen in het gebied Parnas dat onderdeel uitmaakt van Zuidas in Amsterdam, biedt de mogelijkheid om een nieuw gebouw te realiseren met een gemengde bestemming van kantoren en wonen op een ondergrondse parkeergarage.

Op de kavels staat nu het tijdelijke rechtbankgebouw. Nu het nieuwe rechtbankgebouw in gebruik is genomen, wordt dit tijdelijke gebouw gedemonteerd. Na de demontage zal het Rijksvastgoedbedrijf de kavels in eeuwigdurende erfpacht uitgeven door middel van een openbare inschrijving.

©Rijksvastgoed 2021

De gemeente Amsterdam heeft – in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf – een Nota van Uitgangspunten (“NvU”) vastgesteld voor de ontwikkeling op deze kavels. In deze NvU zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente bereid is haar medewerking te verlenen aan een nieuwe bestemming tot maximaal 6.475 m² bvo kantoren, maximaal 4.550 m² bvo wonen en een ondergrondse parkeergarage met maximaal 46 parkeerplaatsen. Het wonen is onderverdeeld in 88% (in aantallen woningen) middeldure huur en 12% (in aantallen woningen) vrije sector koopwoningen.

De kavels C2 en C3 zullen door het Rijksvastgoedbedrijf in eeuwigdurende erfpacht worden uitgegeven. Het bloot-eigendom van de kavels zal daarna overgedragen worden aan de gemeente Amsterdam.

Er vindt een beperkte voorselectie plaats: de erfpachter van de kavels op Zuidas moet voldoende ervaring hebben met het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van grote projecten in een binnenstedelijke omgeving. Vervolgens kunnen deelnemers tot 29 maart 2022 een bod op de eeuwigdurende erfpacht van de bouwkavels uitbrengen. De condities voor de uitgifte in erfpacht en de te volgen procedure zijn te vinden op Biedboek.nl.

Bron: Rijksvastgoed, 16 december 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *