Enschede zoekt circulair kantoormeubilair – Aanbestedingsnieuws

Enschede zoekt circulair kantoormeubilair

De gemeente Enschede is op zoek naar een partner voor het circulair aanbesteden van de kantoorinventaris. Met de opdracht is een geraamde waarde van €250.000 gemoeid. Het doel van Enschede is behoud van de waarde van materialen en het daadwerkelijk sluiten van grondstofkringlopen. De aanbesteding is 24 maart jl. van start gegaan en is open voor inschrijvingen tot 1 mei 2017 (deadline: 15 uur) via Negometrix.

Enschede wil met deze procedure een leverancier selecteren waarmee zij een partnerschap aangaat. Dat wil zeggen dat na gunning bekeken wordt hoe en met welk meubilair de betreffende ruimte in wordt gericht binnen het beschikbare budget. Voor de aangeschafte producten worden nadere dienstverleningsovereenkomsten afgesloten waarin per product garantietermijn en restwaardes vast worden gelegd.

De mededingingsprocedure met onderhandelingen wordt toegepast omdat Enschede verwacht dat bij het plaatsen van deze opdracht in de markt, er een groot aantal partijen belangstelling hebben. Het biedt het voordeel van twee rondes; één selectie ronde voor het selecteren van de geïnteresseerde partijen en gunnings ronde met eventuele onderhandeling voor het selecteren van de beste inschrijving.

De afname van het aantal stuks meubilair ligt op voorhand niet vast. Er wordt een overeenkomst gesloten met een partij waarbij alleen randvoorwaarden worden vastgelegd. Dit heeft het karakter van een raamovereenkomst. Raamovereenkomst zijn in beginsel in duur beperkt tot maximaal vier jaar. Dit werkt belemmerend en sluit niet aan bij de circulaire gedachte waarbij langdurig partnerschap wordt gezocht. Met name het prijsmodel wordt opgezet op basis van een teruglevergarantie voor het meubilair tot einde levensduur voor tenminste 10 jaar. Daarnaast wordt al het preventief en correctief onderhoud mee gecontracteerd voor de totale levensduur.

Aan de opdracht hangt een social return bepaling vast. Daarom wil de gemeente graag zien op welke manier de toekomstige partner 2% van de opdrachtwaarde inzet ten behoeve van SROI (Social Return On Investment). Enschede denkt hierbij aan arbeidsparticipatie, het betrekken van de sociale werkvoorziening en maatschappelijke activiteiten.

Het is niet de enige opdracht voor circulair kantoormeubilair. Ook onder meer Rijkswaterstaat Corporate Dienst heeft een aanbesteding voor circulair kantoormeubilair uitgeschreven. Daarnaast zijn er meubilair-opdrachten van Waterschap Limburg, de Nederlandse Zorgautoriteit, en het Graafschap College

Bron: MVO/Negometrix/TenderNed, 7 april 2014

Zie ook:
How to make a cardboard chair:
https://www.youtube.com/watch?v=3vXYUmNAztI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *