Elektrische personenwagens voor Veiligheidsregio Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Elektrische personenwagens voor Veiligheidsregio Flevoland

Foto: 3xPstudio

Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek (VRGV) is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren), de brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in Flevoland (Almere, Dronten,
Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde), de brandweer Flevoland en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De VRF en de VRGV werken intensief samen in VRFGV. De VRFGV wenst het huidige wagenpark te vervangen en daarmee te verduurzamen en te standaardiseren. Deze aanbesteding heeft betrekking op de levering en het onderhoud van elektrische personenwagens welke geen repressieve taak hebben en voornamelijk worden ingezet voor het vervoer van personen.

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst voor de koop- en levering en een overeenkomst voor het onderhoud met een en dezelfde leverancier. De overeenkomsten worden per Veiligheidsregio gesloten met deze leverancier. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving, zijnde de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht. De te sluiten overeenkomst inzake de koop- en levering heeft een looptijd van twee jaar. Hierna heeft de VRFGV de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen met twee opties tot verlenging van elk één jaar. De overeenkomst inzake het onderhoud wordt gesloten voor de duur waarin de personenwagens bij de VRFGV in gebruik zijn.

De Opdracht is opgedeeld in twee percelen, te weten:
• Perceel 1: Levering en onderhoud van elektrische personenwagens in het B- of C-segment.
• Perceel 2: Levering en onderhoud van één elektrische personenwagen in het D-segment of hoger
Inschrijvers op de aanbesteding kunnen uitsluitend een inschrijving uitbrengen voor perceel 1. Inschrijvers dienen één merk/type elektrische personenwagen aan te bieden in het B- of C-segment.
Voor perceel 2 maakt de VRFGV gebruik van de zogeheten ‘percelenregeling’ Op grond hiervan kiest de VRFGV ervoor om dit perceel niet Europees aan te besteden, maar één op één te gunnen aan een nader te bepalen leverancier. Reden hiervoor is dat dit perceel een beperkte omvang heeft doordat dit de levering en het onderhoud van slechts één elektrische personenwagen betreft. Daarnaast betreft dit een personenwagen in een ander segment dan de personenwagens in perceel 1 en wordt deze personenwagen niet voorzien van secundaire striping en/of optische geluidssignalen.

Om inschrijvers een indicatie te geven van de omvang van de opdracht kunnen de volgende gegevens worden verstrekt:
• Leverancier dient achttien elektrische personenwagens (veertien voor de VRF en vier voor de VRGV) te leveren in het B- of C-segment en deze na levering te onderhouden. Deze personenwagens dienen uiterlijk 12 maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst te worden geleverd.
• Van de hiervoor genoemde voertuigen dienen er zestien in het rood te worden geleverd en twee in het groen conform de kleurcodes in het Programma van Eisen.
• Optie: De VRFGV behoudt zicht het recht voor om tijdens de looptijd van de overeenkomst inzake de koop- en levering extra elektrische voertuigen, tot een maximum van vier stuks (twee stuks per veiligheidsregio**), te kopen. Indien de VRFGV gebruik maakt van de optie om (een) extra personenwagen(s) te kopen dient leverancier deze personenwagen(s) te leveren en te onderhouden conform de voorwaarden dien zijn opgenomen in de overeenkomsten.

Bron: Tenderned vrijdag 14 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339422

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *