Ecologische boominspecties Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Ecologische boominspecties Amsterdam

Foto: Pexels.com

De gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare ruimte (V&OR), is verantwoordelijk voor de monitoring en inspectie van groen in de openbare ruimte. De gemeente Amsterdam heeft zelf niet de kennis en/of capaciteit in huis om zorg te dragen voor het uitvoeren van:
– Ecologische scans bomen;
– Nader ecologisch onderzoek bomen.
Het doel van deze aanbesteding  is om per product (perceel) een overeenkomst af te sluiten met een marktpartij om op eenvoudige en snelle wijze de ecologische boominspecties te kunnen uitvragen en verwezenlijken. Belangrijk is om hierbij aan de Wet natuurbescherming, de Gedragscode soortbescherming gemeenten en de Amsterdamse gedragscode flora & fauna
(aanvullende voorwaarden op de gedragscode soortbescherming gemeenten) te voldoen. 
De inspecties en onderzoeken zullen plaatsvinden binnen de gemeentegrens van Amsterdam.

Het soortenonderzoek, dat eventueel plaats kan vinden na het nader ecologisch onderzoek bomen, zit in de scope van de bestaande raamovereenkomst ROK Natuurproducten. Voor de raamovereenkomst ecologische boominspecties is de gemeente Amsterdam opzoek naar marktpartijen met kennis en ervaring op het gebied van boomveiligheidsinspecties, ecologie én
de Wet natuurbescherming.

De aanbesteding is onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: Ecoscans (bomen)
Perceel 2: Nader ecologisch onderzoek (bomen)

De percelen worden door middel van dienstenovereenkomsten conform Bepalingen Amsterdam gecontracteerd. De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst betreft twee jaar met maximaal twee maal één jaar aansluitend te verlengen.

De opdrachtgever garandeert binnen de initiële looptijd van deze raamovereenkomst verschillende nadere overeenkomsten te verstrekken met een gezamenlijke waarde van minimaal €20.000,- exclusief btw voor perceel 1. De gezamenlijke waarde van de nadere overeenkomsten gedurende de gehele looptijd bedraagt maximaal €160.000,- exclusief btw.

De opdrachtgever garandeert binnen de initiële looptijd van deze raamovereenkomst verschillende nadere overeenkomsten te verstrekken met een gezamenlijke waarde van minimaal €25.000,- exclusief btw voor perceel 2. De gezamenlijke waarde van de nadere overeenkomsten gedurende de gehele looptijd bedraagt maximaal €200.000,- exclusief btw.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europees openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de laagste prijs voor Perceel 1: Ecoscans én de inschrijver met de laagste prijs voor Perceel 2: Nader Ecologisch onderzoek, mits dit niet dezelfde inschrijvers zijn. De percelen zullen dus aan twee marktpartijen gegund worden. De inschrijvers kunnen hun voorkeursperceel aangeven op het inschrijfbiljet. 

Bron: Tenderned zondag 6 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251660

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *