EA openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek wordt voorbereid – Aanbestedingsnieuws

EA openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek wordt voorbereid

Foto: Prov. Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe openbaar busvervoer concessie voor de Gooi- en Vechtstreek. Met de nieuwe concessie wil Noord-Holland inspelen op ontwikkelingen en veranderende mobiliteitspatronen van de reizigers. De provincie wil openbaar vervoer dat past bij de behoefte van haar reizigers: comfortabel, betrouwbaar, op maat, met goede informatievoorziening en duurzaam.

De opzet van de concessie zal flexibel zijn zodat rekening gehouden kan worden met nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op het gebruik van het openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het groeiende gebruik van de elektrische fiets, deelauto’s en deelfietsen. Ook worden verdere stappen gezet op weg naar een duurzame en schone concessie. Hiermee draagt het openbaar vervoer bij aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Samen met diverse partners kijkt de provincie hoe ingespeeld kan worden op maatschappelijke ontwikkelingen en hoe het openbaar vervoer beter kan aansluiten bij de vraag. Om van A naar B te komen maken reizigers gebruik van meerdere mobiliteitsoplossingen, zoals fiets, bus, trein, auto of deel/OV-fiets. Verbeteren van bereikbaarheid betekent dus ook het verbeteren van de onderlinge afstemming tussen de mogelijkheden. Daarom werken diverse partijen nauw samen om het geheel goed op elkaar te laten aansluiten. Denk aan investeringen in fietsparkeerplaatsen bij bushaltes of stations, maar ook het vergroten van de aantrekkelijkheid van OV-knooppunten door goede aansluitingen te realiseren.

Als eerste stap wordt, op hoofdlijnen, een aantal inhoudelijke en aanbesteding-technische keuzes gemaakt. Deze worden daarna uitgewerkt tot een Programma van Eisen en een bestek.Vervolgens wordt de concessie Europees aanbesteed en kunnen geïnteresseerde vervoerders inschrijven. Naar verwachting gebeurt dat in het najaar van 2019. De nieuwe concessie start op zondag 11 juli 2021.

Bron: Provincie Noord-Holland, 20 december 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *